Live Live

Hellevoetse gemeenteraad stelt begroting 2020 vast

Gepubliceerd: Maandag 11 november 2019 19:26

Hellevoetse gemeenteraad stelt begroting 2020 vast

Het ziet ernaar uit dat er dit jaar een tekort is ontstaan wat ook gevolgen heeft voor de financiële situatie van de komende jaren.

Hellevoetsluis - Tijdens de jaarlijkse begrotingsraad donderdag 7 november, heeft de gemeenteraad van Hellevoetsluis ingestemd met de begroting voor 2020-2023. Dat gebeurde niet unaniem dit jaar. De partijen uit de oppositie (GroenLinks, PvdA en D66) stemden tegen de voorliggende begroting.

Zij gaven daarbij een stemverklaring af. Dit heeft te maken met de waarschuwing die het college enkele dagen daarvoor gaf. Het ziet ernaar uit dat er dit jaar een tekort is ontstaan wat ook gevolgen heeft voor de financiële situatie van de komende jaren.

De komende periode moet uitgezocht worden hoe groot dat tekort is en hoe het college dat wil aanpakken. Daarnaast heeft het college aangekondigd te zullen onderzoeken hoe dit tekort ontstaan kan zijn. De gemeenteraad liet weten goed geïnformeerd te willen worden over dit proces en het zeer kritisch te zullen volgen.

Bij het vaststellen van de begroting zijn nog vier moties aangenomen. Zo stemden alle partijen in met het verzoek aan het college om de stagevergoeding voor alle stagiaires (V)MBO, HBO en WO gelijk te trekken naar 400 euro per maand (bij een voltijdse stage). Ook stemden alle partijen in met het verzoek om de kledingbank in 2020 en 2021 extra subsidie te geven. Ook het verzoek om in het voorjaar van 2020 een bewustwordingscampagne te voeren in de stijl van ‘tegel eruit, plant erin’ kon op steun rekenen. Zodat inwoners en bedrijven van Hellevoetsluis ervaren dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een groenere leefomgeving.

Met de laatste motie verzocht de gemeenteraad het college bij de samenstelling van een nieuw geluidbeleidsplan rekening te houden met laagfrequent geluid. En daarnaast een nulmeting te laten verrichten naar laagfrequent geluid voordat de windturbines op de dam geplaatst worden. Andere moties zoals het naar voren halen van de renovatie van kunstgrasvelden en een verbod op consumentenvuurwerk kregen niet genoeg steun.

Deel deze pagina: