Live Live

Hellevoetsluis bespreekt gemeentelijke herindeling

Gepubliceerd: Woensdag 26 februari 2020 09:57

Hellevoetsluis bespreekt gemeentelijke herindeling

Brielle en Westvoorne namen eerder al het besluit om in te zetten op een herindeling op Voorne.

Hellevoetsluis - Op 5 maart 2020 bespreekt de gemeenteraad van Hellevoetsluis de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De optie voor een herindeling met Brielle en Westvoorne staat hierin centraal. Beide andere gemeenteraden namen eerder het besluit om in te zetten op een herindeling op Voorne.

De afgelopen maanden heeft een werkgroep bestaande uit de fractievoorzitters de bestuurlijke toekomst van de gemeente onderzocht. Gaan we fuseren of blijven we zelfstandig? Om te horen welke wensen en behoeften er zijn is eind 2019 een peiling gehouden die door bijna 900 inwoners is ingevuld. Daarnaast zijn er inspraakavonden gehouden. De input die met deze peiling en de bijeenkomsten is opgehaald, neemt de raad mee in de besluitvorming.

Inmiddels heeft de werkgroep zijn rapportage afgerond. Het belangrijkste advies is om in te zetten op een gemeentelijke herindeling met Brielle en Westvoorne. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2023. De raad bespreekt dit rapport en bijbehorend advies op 5 maart 2020. Inwoners van Hellevoetsluis en andere geïnteresseerden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadzaal of op afstand volgen via hellevoetsluis.notubiz.nl/live. De vergadering start om 20:00 uur. Het rapport is te downloaden via www.hellevoetsluis.nl

Deel deze pagina: