Live Live

Hersteloperatie voor de kwetsbare natuur

Gepubliceerd: Zaterdag 10 september 2022 11:19

Hersteloperatie voor de kwetsbare natuur

Langs de randen van duinvalleien en open zandvlaktes worden jonge bomen en struiken weggehaald om te voorkomen dat deze dichtgroeien.

Oostvoorne - Het Zuid-Hollands Landschap is aan het werk in de Duinen van Oostvoorne. Jonge bomen en struiken worden op verschillende plekken verwijderd om te voorkomen dat het duin dichtgroeit.

Dat is niet alleen goed nieuws voor typische duinsoorten als de zandhagedis en duinviooltje, maar voor het hele natuurlijke systeem in de duinen. Door in te grijpen blijven de duinen een thuishaven voor heel veel kwetsbare soorten. De werkzaamheden vinden plaats tot eind oktober.

Veel variatie
Mirjam Eikelenboom, boswachter bij het Zuid-Hollands Landschap legt uit: ‘Dankzij de afwisseling tussen natte duinvalleien, droge duinen en duinbos vinden heel veel planten en dieren hier een thuis. Jonge bomen en struiken nemen in sneltreinvaart de open zandvlaktes, duinvalleien en moerassen over waardoor typische duinsoorten het moeilijk hebben.’

Op de vraag of het nou zo erg is dat sommige planten en dieren verdwijnen, is het antwoord van Eikelenboom duidelijk ‘Ja, dat is erg. Als we dit niet doen zien we over 5 jaar hier alleen nog maar bomen. Dat is ook mooi, maar door bomen in dit gebied, kunnen planten die juist veel licht nodig hebben niet meer groeien, zoals slanke gentiaan, parnassia en het duinviooltje. Hierdoor verdwijnen de insecten die juist die planten nodig hebben, waardoor insectenetende vogels en zoogdieren verdwijnen en we uiteindelijke door de bomen het duin niet meer zien. De kracht van de natuur is juist de grote diversiteit aan soorten.

Werkzaamheden
Op verschillende plekken in de duinen wordt gewerkt. Langs de randen van duinvalleien en open zandvlaktes worden jonge bomen en struiken weggehaald om te voorkomen dat deze dichtgroeien. Eikelenboom: ‘We doen ons best om de overlast te beperken maar het helemaal voorkomen lukt niet. In een aantal gevallen is het nodig om een pad tijdens de werkzaamheden tijdelijk af te sluiten.’

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het Zuid-Hollandschap Landschap via zuidhollandslandschap

Deel deze pagina: