Live Live

Herstelwerkzaamheden kademuur Maarland NZ

Gepubliceerd: Donderdag 07 oktober 2021 11:15

Herstelwerkzaamheden kademuur Maarland NZ

Tijdens het project kunnen omwonenden en andere belangstellenden de voortgang volgen via de BouwApp.

Brielle - Strukton Civiel West bv is begonnen met de renovatie aan de kademuur Maarland Noordzijde in Brielle. Afgelopen maandag zijn ze gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het inrichten van het werkterrein. Maandag 11 oktober beginnen de uitvoerende werkzaamheden. Uiterlijk 15 maart 2022, nog voor de feestelijkheden rond het 450-jarige jubileum van de bevrijding van Den Briel, dienen de herstelwerkzaamheden gereed te zijn.

Er is de afgelopen periode hard gewerkt om de voorbereidingen voor het project verder af te ronden. Inmiddels zijn de benodigde onderzoeken grotendeels afgerond en is er een definitief ontwerp tot stand gekomen, wat is uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Daarbij blijft het herstel van de kademuur het uitgangspunt.

Gevolgen parkeergelegenheid
Om de fundatie van de kademuur te versterken worden er onder meer stalen buispalen door de muur geboord. Hiervoor dienen vooraf gaten door de muur geboord te worden, waardoor de kademuur tijdelijk minder stabiel is. Het is daarom noodzakelijk om de straat achter de kade tijdelijk te ontlasten. Daardoor komen een aantal parkeerplaatsen te vervallen. Door het toepassen van langsparkeren kan een deel van de huidige parkeerplaatsen gedurende de uitvoering gehandhaafd blijven. Na de werkzaamheden komen de huidige parkeerplaatsen weer terug.

BouwApp
Tijdens het project kunnen omwonenden en andere belangstellenden de voortgang volgen via de BouwApp, genaamd Renovatie Kade Maarland Noordzijde. Via deze app zal periodiek informatie over de renovatie worden gedeeld in woord en beeld. Ook zet Strukton Civiel West bv een omgevingsmanager in die als aanspreekpunt fungeert voor omwonenden en andere betrokkenen. Haar naam is Nikki van Alphen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 010-3070460 of e-mailadres: omgevingsmanager.scw@strukton.com.

Deel deze pagina: