Live Live

Hoog aantal aanmeldingen Maerlant College

Gepubliceerd: Maandag 15 april 2024 11:12

Hoog aantal aanmeldingen Maerlant College

Brielle - Er hebben zich op dit moment 257 leerlingen aangemeld voor de brugklas en nog eens 24 voor hogere leerjaren.

In de week van 25 tot en met 31 maart was de eerste landelijke aanmeldweek voor leerlingen uit het basisonderwijs. Gedurende die week konden leerlingen die op dit moment in groep 8 zitten zich aanmelden bij de school voor voortgezet onderwijs die het beste bij hen past.

Zo ook bij het Maerlant. Het Maerlant werkte dit jaar voor het eerst met een digitaal aanmeldsysteem. Via een link op de website konden ouders hun kind bij de school aanmelden. Voor ouders die dat prettiger vonden bestond ook nog het papieren inschrijfformulier.

Linda Schuck van de leerlingenadministratie is zeer enthousiast over het digitaal aanmelden: “Normaliter moesten wij alle aanmeldformulieren overtypen in ons administratiesysteem Magister, maar door het aanmelden op deze manier is het invoeren veel minder tijdrovend, maar dit is ook minder foutgevoelig.”

Dat ouders de weg naar het digitale aanmelden konden vinden is duidelijk. Er hebben zich op dit moment 257 leerlingen aangemeld voor de brugklas en nog eens 24 voor hogere leerjaren. Rector Michael Scheffers is zeer verheugd met dit aantal aanmeldingen: “En ondanks de aanmeldweek blijven de aanmeldingen nog binnendruppelen. Het hoge aantal aanmeldingen laat zien dat we op de goede weg zitten en dat onze school het gewoon goed doet. Dat sluit ook aan bij de eerste bevindingen die we terug hebben gekregen van de inspectie, die vrijdag 5 april bij de school op bezoek kwam voor een onderzoek in het kader van ‘De Staat van het Onderwijs’”.

Michael vervolgt: “Wat (nieuwe) ouders nog niet weten, maar wat we wel gaan doen komend schooljaar, is de keuze voor flexuren minder vrijblijvend maken voor leerlingen die die ondersteuning nodig hebben. Dat de flexuren te vrijblijvend zijn kwam onder meer uit de tevredenheidsonderzoeken voor ouders en leerlingen, uit (klankbord)gesprekken met hen, maar ook collega’s misten een kader. Dat kader wordt nu geboden door leerlingen die meerdere tekortpunten hebben door middel van een formule (verplicht) te koppelen aan een huiswerkplein; hier kunnen leerlingen korte vragen stellen, huiswerk maken, leren of lezen. Leerlingen die echt vakgerichte ondersteuning nodig hebben, kunnen kiezen voor een vakflexuur. Ook met deze ontwikkeling is de rector zeer verheugd, omdat dit aansluit bij de behoefte van ouders, leerlingen en docenten.”

Deel deze pagina: