Live Live

Ieder kind moet mee kunnen doen

Gepubliceerd: Zaterdag 01 februari 2020 11:40

Ieder kind moet mee kunnen doen

De gemeente zet sinds 2017 al extra geld voor minimabeleid vanuit het Rijk in voor voorzieningen in natura voor kinderen uit minimagezinnen.

Nissewaard - De gemeente Nissewaard vindt armoedebestrijding onder kinderen zeer belangrijk. Daarom verruimt de gemeente de inkomensgrens van 120% naar 150% van de bijstandsnorm voor de regeling ‘stimuleren Sport, Cultuur & Educatie’, zodat meer kinderen daar gebruik van kunnen maken. De regeling is ook bedoeld voor kinderen uit gezinnen, die geen laag inkomen hebben, maar door schulden zeer weinig te besteden hebben.

De gemeente zet sinds 2017 al extra geld voor minimabeleid vanuit het Rijk in voor voorzieningen in natura voor kinderen uit minimagezinnen. Op 1 september 2017 is de pilot “Kansen voor alle kinderen” gestart. Inmiddels zijn 48 organisaties actief en hebben ruim 450 kinderen dankzij de pilot mee kunnen doen aan sportieve, culturele of educatieve activiteiten. Gezien deze resultaten gaat de gemeente met deze voorziening door en wordt die zelfs uitgebreid naar kinderen die opgroeien in gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Wethouder Wouter Struijk: “We vinden het belangrijk dat ieder kind, ongeacht de financiële positie van de ouders, moet kunnen sporten of aan culturele activiteiten mee moet kunnen doen. Op die manier kunnen zij zich net zo ontwikkelen als hun leeftijdgenootjes.”

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland en Stichting Leergeld Voorne-Putten zorgen ervoor dat het budget op een goede manier besteed wordt aan kinderen die dat nodig hebben. Stichting Leergeld Voorne-Putten biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar om te kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wethouder Martijn Hamerslag vindt het ook belangrijk dat ieder kind kan sporten. “Ook als de ouders een kleinere portemonnee hebben. Sport ontspant en brengt sociale contacten met zich mee. Vanuit ons beleid en het beweegakkoord zetten we ons hier graag voor in, samen met inwoners en organisaties uit de samenleving! Deelname aan het Jeugdfonds, sport en cultuur is een mooi voorbeeld van deze inzet.”

De komende twee jaar wordt deze voorziening als pilot onder de naam “Stimuleren Sport, Cultuur & Educatie” voortgezet. In 2021 wordt na evaluatie bepaald of deze voorziening blijvend wordt ingezet.

Deel deze pagina: