Live Live

In gesprek met bezetters Clara Visserstraat

Gepubliceerd: Dinsdag 06 november 2018 12:13

In gesprek met bezetters Clara Visserstraat

De gemeente stelt voorwaarden met als doel de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken. 

Spijkenisse - Burgemeester G. Veldhuijzen heeft de groep mannen die een stuk gemeentegrond in de Clara Visserstraat bezetten, uitgenodigd voor een gesprek op 8 november. De groep meent recht te hebben op de grond omdat voorouders daar ooit hebben gestaan. De rechtbank Rotterdam ziet dit claimen als een betoging.

De groep staat op een stuk gemeentegrond met de bestemming ‘groen’. De gemeente wilde hierop handhaven door te ontruimen, maar de groep heeft toen een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. De rechtbank Rotterdam heeft 19 oktober de uitspraak gedaan dat de groep mannen een betoging houdt, en dat zij voorlopig op de plek mogen blijven.

De gemeente respecteert de uitspraak van de rechtbank Rotterdam, maar stelt wel voorwaarden aan de betoging. De voorwaarden hebben tot doel de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te maken. De groep kan tot 8 november hierover hun zienswijze indienen.

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft onlangs een Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid opgesteld. Het ministerie heeft aan gemeenten gevraagd het lokaal gevoerd beleid te toetsen aan deze nieuwe beleidsvisie. De gemeente Nissewaard is hiermee aan de slag waarbij vanwege de zorgvuldigheid het beschrijven van het lokale beleid enige tijd zal kosten.

Deel deze pagina: