Live Live

Investeren in een betere bereikbaarheid

Gepubliceerd: Zaterdag 23 november 2019 11:01

Investeren in een betere bereikbaarheid

De regiopartijen en het Rijk gaan samen investeren voor vervolgonderzoek naar maatregelen voor een betere bereikbaarheid in dit gebied.

Regio - Op 20 november jongstleden hebben de regiopartijen met het Rijk afgesproken maatregelen te onderzoeken en uit te voeren voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Voorne-Putten en de haven van Rotterdam.

Afgelopen jaar hebben de vier gemeenten van Voorne-Putten samen met de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoek gedaan naar de bereikbaarheidsproblematiek in dit gebied. Met de uitkomsten daarvan en door gerichte lobby sluit nu ook het Rijk aan. Deze regiopartijen en het Rijk gaan nu samen investeren voor vervolgonderzoek naar mogelijke maatregelen voor een betere bereikbaarheid in dit gebied.

Nauwe samenwerking

De gemeenten op Voorne-Putten pleiten al geruime tijd voor een beter bereikbare regio. Hierin wordt al enige tijd samen opgetrokken met de provincie, MRDH en het Havenbedrijf. Dat nu ook het Rijk mee doet is een belangrijke stap voorwaarts. Dit resultaat is met name te danken aan de nauwe samenwerking tussen deze regiopartijen en dankzij de gemeenteraadsfracties op Voorne-Putten. “Alleen op deze manier behalen we resultaten voor de inwoners. Dit is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking en een groot compliment aan alle politieke partijen in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne” aldus wethouder Igor Bal (Nissewaard).

Vervolgonderzoek en maatregelen

Het vervolgonderzoek waartoe nu is besloten richt zich op maatregelen voor de middellange en lange termijn hoe de oplossingen de bereikbaarheid van onze regio versterken. Ook zijn er afspraken gemaakt over een pakket maatregelen voor de korte termijn, waarvoor een totaal investeringsbudget van 3,6 miljoen euro is gereserveerd voor de periode 2020-2022. Daarbij valt te denken aan maatregelen voor het verbeteren van de doorstroming van het wegverkeer en het verder stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en fiets. Deze maatregelen betreffen o.a. betere informatie richting weggebruikers over de te verwachten brugopeningen en meer fietsparkeerplaatsen rondom openbaar vervoer haltes. Ook wordt gekeken naar infrastructurele maatregelen voor het oplossen van knelpunten wanneer het gebruik toeneemt. De maatregelen hebben betrekking op het gebied van ruimtelijke ordening, fiets, openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement, aanpassingen aan bestaande infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de verdubbeling van de N57. Naar nieuwe infrastructuur wordt ook gekeken, zoals een extra oeververbinding.

Naar verwachting zijn het onderzoek en de besluitvorming hierover eind 2020 afgerond.

Deel deze pagina: