Live Live

Is vastgestelde afvalbeleid nog gewenste richting?

Gepubliceerd: Zondag 09 juni 2019 13:24

Is vastgestelde afvalbeleid nog gewenste richting?

Het college wil samen met de raadscomissie bekijken of het voorgestelde afvalbeleidsplan "VANG Hellevoetsluis" nog de gewenste richting is. 

Hellevoetsluis - Eind 2017 heeft de Hellevoetse gemeenteraad ingestemd het beleidsplan ‘Van afval naar grondstoffen’ (VANG). Dit beleidsplan gaat uit van integrale bronscheiding aan huis, dat wil zeggen het scheiden van grondstoffen door de inwoner zelf.

De laatste jaren zijn er echter steeds meer gemeenten die gaan na-scheiden. Bij na-scheiding wordt restafval in een fabriek door een machine gescheiden. Niet alle soorten afval kunnen bij na-scheiding uit elkaar worden gehaald. Voornamelijk plastic verpakkingen, blik en lege pakken van sap en zuivel worden bij na-scheiding uit het restafval gehaald. Andere grondstoffenstromen als bijvoorbeeld papier en textiel worden gewoon nog bron-gescheiden.

Vorig jaar heeft de AVR een na-scheidingslijn gebouwd voor het na-scheiden van plastics, metaalverpakkingen en pakken (PMD). Omdat het huidige vastgestelde afvalbeleid van Hellevoetsluis, waar de inwoner zelf nog het pmd aan huis scheidt, veel vragen oproept bij inwoners in relatie tot de gerealiseerde na-scheidingslijn bij de AVR, wil het college samen met de raadscomissie bekijken of het voorgestelde afvalbeleidsplan "VANG Hellevoetsluis" nog de gewenste richting is voor Hellevoetsluis.

Het college van B&W organiseert daarom binnenkort een informatieavond voor de raadscommissie WWR (Wonen, Werk en Recreatie). Op deze informatieavond worden alle voor- en nadelen van deze twee vormen van afvalinzameling uitgebreid toegelicht.

Deel deze pagina: