Live Live

Kleine meerderheid ontevreden over afvalbeleid

Gepubliceerd: Zondag 04 oktober 2020 16:01

Kleine meerderheid ontevreden over afvalbeleid

Nissewaard Lokaal heeft de resultaten van hun onderzoek gedeeld met de andere partijen.

Nissewaard - Een kleine meerderheid van de ondervraagde Nissewaarders is ontevreden over het huidige afvalbeleid. Dat blijkt uit een onderzoek van Nissewaard Lokaal. Voor de zomervakantie vroeg de partij inwoners om via een enquĂȘte aan te geven wat hun ervaringen zijn met het bezoek aan de stadswerf en de huidige restafvalcontainers in de wijk. Een lichte meerderheid van de ondervraagden (53%) geeft aan ontevreden te zijn met de huidige wijze van afval inzamelen.

Men is met name ontevreden over de ondergrondse containers (bijna 60%). Opvallend genoeg zijn de mensen over de rolcontainers een stuk positiever zijn. Bijna 52% is tevreden over de inzameling via de rolcontainer. Meer dan 80% van de ondervraagden heeft wel eens overlast ervaren bij de ondergrondse containers. Daarvan heeft 65% van de ondervraagden ook melding van gemaakt. Hoewel bijna de helft van de melders tevreden is met de afhandeling van de klacht, blijkt iets meer dan een derde ontevreden. Men ergert zich met name over de trage afhandeling van klachten, waardoor het afval op straat blijft liggen en zich door de buurt verspreid. Daarnaast geven klagers aan geen terugkoppeling te hebben ontvangen op de afhandeling van de klacht.

Ook het beperkter kunnen bezoeken van de gemeentewerf leidt tot ontevredenheid onder inwoners. Van de ondervraagden is ruim 58% ontevreden met de huidige maatregelen om 8 tot 12 keer per jaar de gemeentewerf te kunnen bezoeken. Bijna 29% zou liever de werf 8 tot 12 keer per jaar willen bezoeken en nog eens 18% wil zelfs tot 16 keer bij de gemeentewerf terecht kunnen. Opvallend genoeg is een ruime meerderheid van bijna 79% niet bereid daar meer afvalstoffenheffing voor te willen betalen. Daarnaast ziet een overgrote meerderheid van 88% graag dat de gemeente bij uitzonderlijke situaties, zoals verhuizingen, een uitzondering maakt op de limiet van 8 bezoeken per jaar.

Nissewaard Lokaal heeft de resultaten van het onderzoek gedeeld met de andere partijen en wil binnenkort de resultaten en eventuele verbeteringsvoorstellen bespreken met de gemeenteraad.

Kijk voor het volledige onderzoeksrapport op nissewaardlokaal.nl

Deel deze pagina: