Live Live

Konijnen Maasvlakte verhuisd naar Vlieland

Gepubliceerd: Woensdag 11 januari 2023 14:39

Konijnen Maasvlakte verhuisd naar Vlieland

Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat als alles goed gaat de komende twee jaar ieder jaar nog eens 20 tot 30 konijnen bij worden geplaatst.

Regio - Na een grondige voorbereiding heeft Moerman Eco & Agro (een fretteerbedrijf uit Rozenburg) afgelopen vrijdag en zaterdag 7 januari in opdracht van Stadsbosbeheer 26 konijnen gevangen in het haven-industriegebied van Rotterdam Europoort. De dieren zijn het afgelopen weekend vervoerd naar en afgeleverd in Vlieland. Daar zijn de konijnen bijgeplaatst in burchten in de Vlielandse duinen.

De boswachtersblog van Vlieland legt uit waarom: ‘Al meer dan 25 jaar is het aantal duinkonijnen op Vlieland zodanig dat het niet waarschijnlijk is dat ze op eigen kracht zich kunnen vermeerderen. Konijnenziektes, maar ook de vergrassing en verruiging van het duin hebben ervoor gezorgd, dat we bijna geen duinkonijnen meer zien. Konijnen hebben een belangrijke rol in het duingebied. Tapuiten broeden graag in konijnenholen, net als de bergeend. Ook andere dieren als de zandhagedis, duinparelmoervlinder zijn afhankelijk van konijnen.’

In het haven-industriegebied van Rotterdam leven nog grote hoeveelheden konijnen en is de leefomgeving vergelijkbaar met die van de kustduinen op Vlieland. Havenbedrijf Rotterdam bejaagt ieder jaar zijn konijnenkolonie om de populatie beheersbaar te houden. Voor de haven staan de dieren te boek als schadelijk wild, omdat ze gaten graven in dijken en taluds.

Foto: Ries van Wendel de Joode

Deel deze pagina: