Live Live

Leuk, veilig en zelfstandig wonen in een Knarrenhof

Gepubliceerd: Vrijdag 10 september 2021 17:33

Leuk, veilig en zelfstandig wonen in een Knarrenhof

In Nissewaard komt waarschijnlijk een Knarrenhof voor ouderen die zelf hun zaakjes nog kunnen regelen. 

Nissewaard - Een knarrenhof is een woonhof waar senioren wonen die omkijken naar elkaar. De naam is gebaseerd op de ‘krasse knarren typetjes’ van Koot & Bie. Maar geen behoeftige ouwelui, dus niet de stramme spieren & rollatorsoap van deze komieken, maar mensen die hun zaakjes zelf wel regelen.

En zo`n Knarrenhof, een combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden, gaat er, naar alle waarschijnlijkheid, ook in Nissewaard komen. Tijdens verkennende contacten hebben een flink aantal politieke partijen, namelijk de fracties van CDA, CU/SGP, Nissewaard Lokaal, PvdA, PVV en ONS hun enthousiasme over dit unieke woonconcept uitgesproken.

Een concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen met krasse, gezellige en enthousiaste senioren vanaf 55 jaar.

Met het realiseren van circa 24 grondgebonden seniorenwoningen in dit hof, kan een volgende stap worden gezet in het vergroten van het aantal woningen dat geschikt is voor ouderen, een belangrijk uitgangspunt in de onlangs vastgestelde woonvisie 2020-2030 van de gemeente Nissewaard.


Door de toenemende vergrijzing -binnen 10 jaar is de doelgroep 65+ naar verwachting het grootst in Nissewaard- is er immers een groeiende vraag naar woonzorgvoorzieningen waar ouderen zelfstandig, maar wel bij elkaar kunnen wonen.

Momenteel wordt door de gemeente in overleg met de landelijke stichting Knarrenhof onderzocht op welke geschikte locatie het eerste Knarrenhof Nissewaard gebouwd zal worden.

Voor meer informatie over het Knarrenhofconcept, zie www.knarrenhof.nl

Om als medebewoner(s) en 55-plusser(s) voor een woning op de Knarrenhof in aanmerking te kunnen komen, dient men zich op deze website van de landelijke organisatie Knarrenhof, voor een woning in Nissewaard te hebben ingeschreven.

Het inschrijfgeld bedraagt € 15. Door deze inschrijving geeft men te kennen achter de doelstellingen van dit woonconcept te staan, die op de website nader worden toegelicht.

De verkoop van de woningen zal -in volgorde van inschrijving- in eerste instantie plaatsvinden onder de 55-plus huishoudens die zich via deze website voor een woning in Nissewaard hebben ingeschreven.

Deel deze pagina: