Live Live

Maximaal participeren bij bouw converterstation

Gepubliceerd: Zaterdag 11 mei 2019 09:36

Maximaal participeren bij bouw converterstation

Het is van belang dat er aandacht wordt geschonken aan een natuurlijke uitstraling van objecten welke midden in een polder worden gebouwd.

Biert/Nissewaard - TeNNet heeft plannen om een converterstation te realiseren in de polder Biert bij Simonshaven als onderdeel van de windmolenopgave Net op Zee Ijmuiden Ver Beta.

LOB is van mening dat de gemeente Nissewaard maximaal moet participeren in dit project om zodoende de inpassing in de polder Biert goed aan te laten sluiten binnen het natuurlijke polderlandschap. Bij de bouw van het bestaande verdeelstation heeft TeNNet toegezegd om bossages aan te leggen echter tot op de dag van vandaag is daar niets van terecht gekomen. LOB betreurt dat. Doordat de gemeente Nissewaard wordt omringd door windmolens is het van extra belang dat er extra aandacht wordt geschonken aan een natuurlijke uitstraling van de objecten welke midden in een polder worden gebouwd. LOB verwacht van het college van Nissewaard dat zij extra inspanningen levert om dat te realiseren en zal dat ook regelmatig toetsen bij de verantwoordelijke wethouders.

Voor de bewoners van Nissewaard bestaat de mogelijkheid om op 14 mei aanstaande van 19.00-21.00 uur een inloop bijeenkomst bij te wonen in de Drenkwaard te Zuidland. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Deel deze pagina: