Live Live

Meepraten over omgevingsvisie Nissewaard

Gepubliceerd: Donderdag 05 november 2020 15:52

Meepraten over omgevingsvisie Nissewaard

Deze omgevingsvisie komt in de plaats van bestaand beleid op gebied van groen, verkeer en vervoer of wonen.

Nissewaard - De omgevingsvisie komt in fases tot stand. Op www.nissewaard.nl/omgevingsvisie houden ze u op de hoogte van het proces en de (tussen)resultaten. De eerste fase bestaat uit het verzamelen van ideeën en is gestart op 3 november. Vanwege de coronamaatregelen is de gemeente op dit moment genoodzaakt vooral digitaal ideeën te verzamelen.

Sinds 3 november kan men een enquête invullen. Daarnaast kan men zich aanmelden voor een digitale bijeenkomst op 10 december. Ook worden gerichte gesprekken gevoerd met partner-organisaties.

In de periode december tot maart 2021 ontwikkelt de gemeente op basis van deze input de omgevingsvisie. Dit wordt ook gewisseld met degenen die meegedacht hebben. de planning is dat de concept-omgevingsvisie in April ter inzage wordt gelegd, waarbij men zienswijzen kan indienen. Tenslotte behandelt de gemeenteraad in de periode juni/juli 2021 de visie en de zienswijzen. De omgevingsvisie centrumgebied Spijkenisse wordt dan vastgesteld.

Omgevingswet

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Volgens deze wet moet de gemeente een omgevingsvisie maken voor het totale grondgebied van Nissewaard. Hierin staat hoe de gewenste ontwikkeling en bescherming van de leefomgeving er uit ziet voor de lange termijn. Deze omgevingsvisie komt in de plaats van bestaand beleid op gebied van groen, verkeer en vervoer of wonen. De omgevingsvisie voor het centrumgebied van Spijkenisse is het eerste deel.

Deel deze pagina: