Live Live

Meer begeleiding voor anderstaligen

Gepubliceerd: Woensdag 08 augustus 2018 18:34

Meer begeleiding voor anderstaligen

De projecten in Nissewaard zijn helemaal in lijn met de komende wijzigingen in de Wet inburgering die naar verwachting in 2020 worden ingevoerd.

Nissewaard - De gemeente Nissewaard gaat anderstaligen meer begeleiden. Het Rijk heeft daarvoor in mei geld beschikbaar gesteld. De gemeente Nissewaard loopt hiermee vooruit op de wijzigingen in de Wet inburgering die naar verwachting in 2020 worden ingevoerd.

Het eerste project start deze zomer al en is gericht op jongere, hoogopgeleide vluchtelingen. De gemeente wil hen meer perspectief bieden op een goede toekomst in Nederland. Soms volstaat de omzetting van een diploma naar een diploma dat in Nederland geaccepteerd wordt. In andere gevallen is aanvullend onderwijs de beste keus. Ook wordt geïnvesteerd in het verhogen van hun taalniveau, zodat ze minimaal een aanvullende opleiding op mbo-niveau kunnen volgen. De verwachting is dat deze groep binnen een jaar geen bijstandsuitkering meer nodig heeft.

Voor mannelijke vluchtelingen, die in een sociaal isolement zitten, start het project Man Actief van Vluchtelingenwerk. Deze vluchtelingen krijgen laagdrempelige activiteiten aangeboden voor ontmoeting en educatie. Het doel is om hun isolement te doorbreken, algemene kennis en vaardigheden op te doen en hun deelname aan de samenleving te verbeteren.

Tenslotte krijgt het DigiTaalhuis in De Boekenberg een onafhankelijk informatiepunt voor nieuwkomers, dat voorlichting en bemiddeling verzorgt bij hun inburgering. Het DigiTaalhuis werkt met deskundige vrijwilligers en helpt inwoners tijdens wekelijkse inloopspreekuren en taalcafés bij het vinden van een passende taalondersteuning in Nissewaard.

Wethouder Wouter Struijk: ‘Iedereen wil meedoen in de samenleving, dat geldt ook voor anderstaligen. Integratie, re-integratie, scholing en werk zijn hiervoor nodig. Belangrijk is dat “meedoen” in de praktijk plaatsvindt en dat daar snel mee gestart wordt. De beheersing van de Nederlandse taal vormt daarvoor de basis en is een middel voor kinderen én volwassenen om zich thuis te kunnen voelen in onze samenleving.’

De projecten van de gemeente Nissewaard zijn helemaal in lijn met de komende wijzigingen in de Wet inburgering die naar verwachting in 2020 worden ingevoerd. Zo wil het kabinet dat gemeenten vroeg onderzoeken wat iemands startpositie en ontwikkelmogelijkheden zijn, het taalniveau van nieuwkomers verhogen naar B1-niveau en de gemeenten meer regie op inburgering geven.

Deel deze pagina: