Live Live

Meer woningen in Hellevoetse wijk De Boomgaard

Gepubliceerd: Dinsdag 15 november 2022 14:59

Meer woningen in Hellevoetse wijk De Boomgaard

De bedoeling is dat de eerste woningen in 2024 gebouwd kunnen worden.

Hellevoetsluis - Vorig jaar maakte de gemeente bekend dat er een nieuwe woonwijk komt aan de noordwestzijde van Hellevoetsluis: De Boomgaard. Sinds dat moment is er door nieuwe ontwikkelingen en wensen van onder andere de provincie aan de plannen gesleuteld. Het doel van de gemeente is om snel woningen te kunnen bouwen. Ook komt er direct in de eerste fase van het project al een nieuwe ontsluitingsweg. Om dit mogelijk te maken wordt er een aanvullende overeenkomst gesloten met de projectontwikkelaar.

1000 nieuwe woningen

Vorig jaar was er nog sprake van een plan van in totaal zo’n 800 woningen. Maar er is grote behoefte aan nieuwe en betaalbare woningen. Voor de provincie en gemeente is sociale woningbouw een belangrijk punt. Inmiddels onderzoeken ze daarom de haalbaarheid van zo’n 1000 woningen in De Boomgaard. Mogelijk komen er ook voorzieningen, zoals een basisschool en supermarkt. Wethouder Aart Jan Spoon: “Ik ben blij dat er waarschijnlijk meer woningen kunnen komen in De Boomgaard. En dat gaat om allerlei soorten woningen, met ook aandacht voor jongeren en ouderen.”

Landelijke uitstraling blijft

Om wel tempo te kunnen maken met het bouwen van de nieuwe woningen, wordt het plan in fasen ontwikkeld. De eerste fase van het project bestaat uit 360 woningen. De woningen komen dichter bij elkaar te staan dan in het oorspronkelijke plan. Dat betekent dat er in de volgende fasen ruimte is om meer woningen te bouwen. De woonwijk blijft de uitstraling van landelijk wonen houden. Er komen kleine woonbuurten, met een bouwstijl die past bij het landelijke karakter van de wijk.

Een nieuwe weg voor de nieuwe wijk

Ook is afgesproken dat er direct in de eerste fase van het project een nieuwe ontsluitingsweg komt, die aansluit op de bestaande rotonde van de Rijksstraatweg en Nelson Mandelalaan. Nieuwe wijkbewoners zullen van die weg gebruik maken om van en naar hun woning te rijden.

Wethouder Peter Schop: “Ik ben blij dat we tempo kunnen maken met de eerste 360 woningen. De woningnood is hoog, en daar willen we met dit bouwplan een oplossing voor bieden. Dat er meteen een ontsluitingsweg komt, is belangrijk, ook voor de mensen in de omliggende buurten. Daarnaast vind ik het mooi dat er veel aandacht is voor de natuur; iets waar niet alleen de nieuwe bewoners, maar iedereen van kan genieten.”

Overeenkomst aangepast

Deze veranderingen zorgen ervoor dat de overeenkomst die de gemeente vorig jaar sloot met de ontwikkelaar, GEM de Boomgaard, wordt aangepast. De gemeenteraad buigt zich daar op dit moment over. De verwachting is dat de overeenkomst nog dit jaar gesloten wordt. Begin volgend jaar komt er een inloopavond over fase 1, voor omwonenden en belangstellenden. In de eerste helft van 2023 wordt gewerkt aan een bestemmingsplan voor fase 1, dat voor de zomer ter inzage komt te liggen voor inspraak. De bedoeling is dat de eerste woningen in 2024 gebouwd kunnen worden.

Deel deze pagina: