Live Live

Meesturen in projecten met windturbines

Gepubliceerd: Donderdag 18 februari 2021 11:57

Meesturen in projecten met windturbines

Inwoners kunnen via de coöperatie Voorne-Putten Energie  financieel deelnemen in het windpark. 

Regio - Windenergieprojecten bieden volop kansen voor versterking van de lokale gemeenschap. Energiecoöperatie Voorne-Putten Energie realiseert die kansen.

De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben de taak om minimaal 45 MW aan windenergie te realiseren. Per gemeente zijn hiervoor locaties aangewezen.

Voorne-Putten Energie is een coöperatie van en door inwoners op Voorne-Putten. Een coöperatie kun je zien als een zakelijke vereniging (met leden) die een bijdrage levert aan een duurzame samenleving en de inwoners hierbij betrekt. Dat doen zij door zelf zonne-energie projecten te realiseren en deel te gaan nemen als mede-eigenaar in de vier windprojecten op Voorne-Putten. Daarin zijn ze niet uniek. Er zijn nu 625 energiecoöperaties in Nederland met meer dan 97.000 leden en het aantal neemt jaarlijks toe. Allemaal burger-vrijwilligers die meesturen in de energietransitie op wind-, zon en- warmtegebied.

In die energietransitie zijn zon- en windenergie beide nodig. Helaas gaat de toepassing van wind- en zonenergie niet ongemerkt, er is een grote invloed op het landschap. Daarom is op Voorne-Putten voor de locaties aansluiting gezocht bij het industriële landschap aan de noordzijde en bij de Haringvlietdam.

Windenergieprojecten worden zorgvuldig gerealiseerd. Daarbij is in alle fasen betrokkenheid van de inwoners vereist. Op Voorne-Putten hebben de gezamenlijke gemeenten een leidraad opgesteld waarin de minimum eisen staan voor de realisatie, de communicatie naar- en de deelname van de inwoners. Een veel besproken onderwerp bij windenergie is gezondheid. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan, over geschreven en verondersteld. Realiteit is dat er geen gezondheidsschade bekend is maar wel individueel hinder wordt ervaren.

Belangrijk, naast de verduurzaming, is dat zij als energiecoöperatie een deel van de opbrengsten van de energieprojecten in de eigen regio willen houden. Niet alleen de “lasten”, maar ook de “lusten” ten goede laten komen aan de inwoners. Dat wordt het best bereikt met mede-eigenaarschap van de coöperatie in de projecten. Dat heeft twee kanten. Inwoners kunnen via de coöperatie financieel deelnemen in het windpark (b.v. via obligaties) en daarnaast komt een deel van het exploitatie saldo van de coöperatie, als mede-eigenaar, ten goede aan de omgeving. Een coöperatie heeft geen winstdoel: de leden bepalen de bestemming van het positieve saldo.

Om dit allemaal te realiseren heeft een groep betrokken en ondernemende inwoners zich georganiseerd in coöperatie Voorne-Putten Energie. Allemaal vrijwilligers die best wat hulp kunnen gebruiken. Iets voor u? Niet alleen toekijken maar ook betrokken zijn en meesturen!

Kijk eens op de website www.voorneputtenenergie.nl. Wilt u meer weten, stuur dan een mail naar contact@voorneputtenenergie.nl.

Deel deze pagina: