Live Live

Mia Ariaans Poorteres van het Jaar 2019

Gepubliceerd: Zaterdag 11 januari 2020 12:48

Mia Ariaans Poorteres van het Jaar 2019

Ieder jaar wordt op de ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt wie Poorter of Poorteres van het Jaar is geworden. 

Brielle - Elk jaar wordt op de 10e januari aan iemand uit Brielle, die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de gemeente Brielle in het algemeen en de 1 April Vereniging in het bijzonder als erkenning voor zijn of haar werkzaamheden de titel ‘Poorter’ toegekend.

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de 1 April Vereniging werd afgelopen vrijdag tot poorter van het jaar benoemd Mia Ariaans. De daarbij behorende penning en oorkonde werden door burgemeester Rensen aan haar uitgereikt. Mia kwam voor deze onderscheiding in aanmerking omdat zij al bijna vanaf de start actief als naaister bij de Geuzennaald is betrokken.

Ook trad zij op als vervangster van deelnemers aan het op 1 april uit te voeren spel ‘Om de sleutel van de stad’.
Naast haar activiteiten binnen de 1 April Vereniging was zij ook actief lid van de toneelvereniging St. Leonardus, waarvan ongeveer 20 jaar als bestuurslid en 6 jaar als voorzitter, 10 jaar lid van de oudercommissie van de St. Leonardusschool, ca. 20 jaar bestuurslid van de K.V.V. (Katholieke Vrouwen Vereniging), waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter. Ook is zij al decennialang trouw bezorgster van het Katholieke parochieblad. Tevens loopt zij de laatste 10 jaar ook voor de actie kerkbalans.

Deel deze pagina: