Live Live

Mooi financieel beeld Brielle bijstellen

Gepubliceerd: Dinsdag 02 juli 2019 16:23

Mooi financieel beeld Brielle bijstellen

In het najaar zal het college bij de begroting keuzes voorleggen aan de gemeenteraad.

Brielle - De financiële situatie van Brielle is minder rooskleurig als vaak wordt gedacht. Uitgaven en inkomsten zijn niet in evenwicht. Jaarlijks geeft de gemeente meer uit dan er binnen komt. Tot nu toe werden de tekorten aangevuld uit de reserves, maar die zijn niet oneindig.

Dit is de boodschap die het college van Burgemeester en Wethouders van Brielle afgeeft in de Kadernota die op 2 juli in de gemeenteraad wordt besproken. Wethouder van financiën Robert van der Kooi: "De basis moet weer op orde. We leven op te grote voet."

In deze kadernota worden geen voorstellen gedaan voor concrete maatregelen, dat is anders dan andere keren. Van der Kooi: "Deze kadernota heeft tot doel om financiële duidelijkheid te geven: hoe staat Brielle ervoor? De komende maanden gaan we met de raad in gesprek over de keuzes die we moeten maken en dat zullen niet altijd leuke keuzes zijn. We moeten onze financiële uitgaven en inkomsten de komende jaren fundamenteel aanpassen."

Rijke gemeente?

Bij veel inwoners en ondernemers bestaat het beeld dat Brielle een rijke gemeente is. In deze kadernota wordt dat beeld bijgesteld. Van der Kooi: "In 2005 was Brielle een gemeente met veel geld, dat kwam door de verkoop van het gemeentelijke woningbedrijf. Ineens stond er ruim 145 miljoen euro op de bank. Voor een groot deel is dat geïnvesteerd in nieuwe scholen, het Dijckhuis, het Bresttheater en een mooi sportpark. Ook hebben we schulden afgelost en tekorten afgedekt, zoals bijvoorbeeld op de saneringsoperatie van het glasconcentratiegebied in Vierpolders. Dus qua voorzieningen is Brielle een hele rijke gemeente, alleen raakt het geld zo langzamerhand op. En dit terwijl de eigen bijdrage van inwoners aan die voorzieningen relatief laag is. Vandaar het streven om de balans tussen uitgaven en inkomsten weer op orde te brengen. Als dat lukt, kunnen we ook blijven investeren in een aantrekkelijke woonomgeving, economische kansen en voorzieningen."


Deel deze pagina: