Live Live

Motie herstel Biodiversiteit krijgt veel steun

Gepubliceerd: Zaterdag 17 oktober 2020 20:09

Motie herstel Biodiversiteit krijgt veel steun

Biodiversiteit is één van de belangrijkste 'ecosysteemdiensten' van de aarde is, waar onze leefbaarheid van afhankelijk is.

Regio - In de Verenigde Vergadering van Waterschap Hollandse Delta, is woensdagavond 14 oktober jl. de Motie Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel met een grote meerderheid aangenomen. De indieners van het voorstel: PvdA, Water Natuurlijk en Natuur, op initiatief van Hennie Wiersma-den Dulk, werden ondersteund door bijna alle partijen.

De motie heeft als belangrijk uitgangspunt, dat biodiversiteitsherstel in alle programma's van Waterschap Hollandse Delta wordt opgenomen. Naast het aannemen van de Groenvisie, moet er eveneens expliciet aandacht besteed worden bij Waterveiligheid, Waterketen, Watersysteem en de wegen.

Inmiddels heeft de Unie van Waterschappen dit initiatief omarmd. Bovendien is het amendement aangenomen van Water Natuurlijk en Natuur, ondersteund door de PvdA en AWP om ook de kansen te benutten voor alle wateren die ons gebied rijk is. Een positieve ontwikkeling van de bestuurders van Hollandse Delta, waar de ernst van de afname van biodiversiteit echt serieus genomen gaat worden en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om hierin daadwerkelijk een bijdrage te leveren.

Biodiversiteit is één van de belangrijkste 'ecosysteemdiensten' van de aarde is, waar onze leefbaarheid van afhankelijk is. Nederlandse wateren, dijken en wegbermen vervullen een belangrijke functie in de biodiversiteit, wat ook bijdraagt aan schoon water, schone lucht en een vruchtbare bodem. Onderzoek wijst uit, dat herstel van biodiversiteit heel belangrijk is voor onze voedselvoorziening.

Door vele landbouwers, ook vertegenwoordigd in Hollandse Delta, wordt dit erkend. In de uitvoeringsprogramma's voor de komende tijd zal dit steeds meer tot uiting komen en worden de eerste stappen in het groenbeleidsplan al gezet.

Deel deze pagina: