Live Live

Nader onderzoek naar het afvalbeleid

Gepubliceerd: Dinsdag 09 juli 2019 18:35

Nader onderzoek naar het afvalbeleid

De techniek voor nascheiding wordt steeds beter en er zijn een aantal gemeenten in onze regio die het afval nascheiden met positieve resultaten.

Hellevoetsluis - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 juli hebben de zes partijen van de Hellevoetse gemeenteraad een motie unaniem aangenomen. In de motie wordt het college verzocht om de voorbereidingen voor het huidige afvalbeleid voorlopig te stoppen en een inventarisatie samen te stellen van voor- en nadelen van bron- tegenover nascheiding.

De motie werd door de partijen ingediend omdat de techniek voor nascheiding steeds beter wordt en er een aantal gemeenten in onze regio zijn die het afval nascheiden met positieve resultaten.

Het college heeft de motie overgenomen en zal in september de resultaten van de inventarisatie terugkoppelen naar de raad. Het college wil nogmaals bekijken wat nu de beste oplossing is voor Hellevoetsluis. Dat doen ze naar aanleiding van deze motie en van opmerkingen en vragen die inwoners de afgelopen periode hebben gesteld. De uitvoering van het bron-scheidingsbeleid en de enquĂȘte resultaten worden om die reden tijdelijk stopgezet.

Bronscheiding betekent dat het afval thuis bij de inwoners wordt gescheiden. Bij nascheiding gebeurt dat achteraf bij de inzamelaar in een machine. Papier, glas en gft-afval moeten wel nog apart ingezameld worden, ook bij nascheiding.

Deel deze pagina: