Live Live

Natuurherstelprojecten voor duinen

Maandag 06 februari 2017 13:33

Natuurherstelprojecten voor duinen

Deze maand worden natuurherstelprojecten uitgevoerd in de Duinen van Oostvoorne

Oostvoorne - In februari voert het Zuid-Hollands Landschap een aantal natuurherstelprojecten uit in de Duinen van Oostvoorne. Het gaat om het heropenen van de duingebieden door het rooien van stobben en het verwijderen van plaggen. Het doel van de werkzaamheden is het behoud van de karakteristieke duinflora en -fauna.

Uit inventarisaties van 2016 blijkt dat het langzaam dichtgroeien van het duingebied zeldzame planten- en diersoorten doet afnemen. Door het plaggen van de toplaag van de duingebieden wordt verruiging en de negatieve effecten hiervan tegengegaan.

Op plaatsen waar de laatste jaren het duin al is opengemaakt, komen zeldzame planten als gewone vleugeltjesbloem, grote tijm en grote keverorchis weer terug. Vogels als boom- en veldleeuwerik, kneu en graspieper profiteren van het open duin, evenals zeldzame vlindersoorten als groot dikkopje en heivlinder en de blauwvleugelsprinkhaan.

In de Duinen van Oostvoorne wordt gewerkt op de vlakken langs het A.J. Bootpad, het Bakenpad en Locomotiefpad. Op deze vlakken zijn de afgelopen jaren de bomen al weggehaald door vrijwillige zaagploegen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dick Klok Cultuurtechniek onder begeleiding van een ecoloog. Het streven is de werkzaamheden voor het broedseizoen af te ronden.

Deel deze pagina: