Live Live

Natuurvriendelijke oevers, vogeleilandjes en visbossen

Gepubliceerd: Donderdag 22 augustus 2019 20:01

Natuurvriendelijke oevers, vogeleilandjes en visbossen

Natuurliefhebbers, planten en dieren kunnen mee genieten van de komende verbetering van het leefgebied. 

Regio - Rijkswaterstaat gaat het leefgebied voor planten en dieren in het Haringvliet en Hollandsch Diep verbeteren. Natuurvriendelijke oevers worden hersteld of nieuw aangebracht. Daarnaast komen er vogeleilandjes en visbossen. Ook natuurliefhebbers kunnen hiervan genieten.


Deze week is Rijkswaterstaat gestart met de verbetering van de vooroever bij de Zeehondenplaat in het Hollandsch Diep. Tot eind oktober wordt ook gewerkt op de locaties Menheerse plaat, Korendijkse Slikken en Slijkplaat in het Haringvliet. De maatregelen zijn een uitvloeisel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De uitvoeringsperiode is zo gekozen dat vogels niet gestoord worden in het broedseizoen of tijdens het overwinteren.

In totaal wordt bijna 9 km natuurvriendelijke oever vernieuwd. De bestaande vooroevers worden opgehoogd. Hiervoor en voor toekomstig onderhoud is het nodig om vegetatie te verwijderen. Door de vooroevers op te hogen, wordt het gebied weer voldoende beschermd tegen oevererosie. Extra openingen in de vooroever en het verlagen van bestaande drempels zorgen er voor dat de luwe zone achter de vooroevers goed bereikbaar wordt voor vis.

Deel deze pagina: