Live Live

Negen nieuwe AED’s geplaatst in Hellevoetsluis

Gepubliceerd: Maandag 05 september 2022 11:13

Negen nieuwe AED’s geplaatst in Hellevoetsluis

Voor verdere ondersteuning van het plan Hartveilig Hellevoetsluis is de welzijnsorganisatie SBO in augustus van start gegaan. 

Hellevoetsluis - Onlangs is het dekkingsgebied van AED’s in Hellevoetsluis uitgebreid. Er zijn negen AED’s naar buiten geplaatst op en rondom gemeentelijke gebouwen. Een ervan staat aan de kade bij het ramtorenschip Buffel in de Vesting. Deze AED is van een zonneluifel voorzien, zodat hij niet te warm wordt. Dit komt de levensduur van de AED ten goede.

Enkele partijen hebben hiervoor hun eigen AED ter beschikking gesteld om deze naar buiten te hangen. Op deze manier zijn de AED’s in de buitenkast 24/7 beschikbaar wanneer er een oproep komt voor een reanimatie.

Inmiddels zijn al vele stappen gezet om een hartveilig Hellevoetsluis te realiseren. De volgende stap is dekking in de buitengebieden. Voor verdere ondersteuning van het plan Hartveilig Hellevoetsluis is de welzijnsorganisatie SBO in augustus van start gegaan. Zij vervolgen de eerdere inventarisatie van alle actieve AED’s in Hellevoetsluis op wijkniveau en houden deze up-to-date. SBO zoekt hierbij de verbinding met (mogelijke) burgerhulpverleners, bewonersinitiatieven, ondernemers en andere partijen die zich inzetten om Hellevoetsluis Hartveilig te maken en te houden.

Wat is een AED?
Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Dit is een compact en eenvoudig te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme van het slachtoffer weer op gang probeert te brengen (defibrillatie).

Waarom een AED?
Iedere week worden in Nederland ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Bijna 80% daarvan vindt thuis plaats. Slechts 10% van de mensen die een hartstilstand krijgen overleeft dit. De eerste zes minuten na een hartstilstand zijn daarom van levensbelang. Wanneer binnen deze zes minuten reanimatie plaatsvindt en een AED kan worden ingezet, stijgt de overlevingskans naar 50 tot 70%. Het is dus van groot belang dat er voldoende AED’s beschikbaar zijn en er steeds meer mensen kunnen reanimeren. En zich aanmelden als burgerhulpverlener om zo levensreddende hulpverlening te geven wanneer nodig.

Deel deze pagina: