Live Live

Nieuw college stelt portefeuilleverdeling vast

Gepubliceerd: Vrijdag 13 januari 2023 12:20

Nieuw college stelt portefeuilleverdeling vast

Van de zeven wethouders zijn er inmiddels al vijf geïnstalleerd. 

Voorne aan Zee - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee heeft de portefeuilleverdeling voor de collegeperiode 2023-2026 vastgesteld. Het college telt zeven wethouders, waarvan er vijf op 2 januari 2023 zijn beëdigd.

In een extra raadsvergadering op 16 januari worden de beoogde wethouders Tatjana Sormaz (BVNL) en Janneke Postma (IBV) geïnstalleerd. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld.

Peter Rehwinkel, waarnemend burgemeester
- Openbare orde en veiligheid
- Coördinatie van beleid
- Dienstverlening en burgerzake
- Bestuur- en kabinetszaken
- Communicatie en voorlichting
- Participatie, inspraak en interactieve beleidsontwikkeling
- Integriteit
- Regionale samenwerking, andere overheden en internationale contacten

Peter Schop, 1e locoburgemeester
- Mobiliteit
- Duurzame energie
- Grondbeleid
- Wijken en kernen
- P&O

Aart Jan Spoon, 2e locoburgemeester
- Economie
- Toerisme
- Wonen
- Regionale zaken
- Inkoop

Daan van Orselen, 3e locoburgemeester
- Afval
- Sport
- Woonbedrijf
- Havens en kust
- Participatie

Tatjana Sormaz, 4e locoburgemeester
- Jeugd en jongeren
- Onderwijs
- Werk en inkomen
- Externe dienstverlening

Robert van der Kooi, 5e locoburgemeester
- Financiën
- Beheer buitenruimte
- Recreatie en evenementen
- Interne dienstverlening
- Aandeelhouderschap

Igor Bal, 6e locoburgemeester
- Ruimtelijke ontwikkeling en milieu
- Vastgoed
- Vergunningverlening en handhaving
- Intern beheer
- Externe communicatie en website

Janneke Postma, 7e locoburgemeester
- Volksgezondheid
- Welzijn
- Kunst en cultuur
- Monumenten en erfgoed

Deel deze pagina: