Live Live

Nieuw Integraal Veiligheidsplan Westvoorne

Gepubliceerd: Donderdag 28 november 2019 15:59

Nieuw Integraal Veiligheidsplan Westvoorne

De gemeente heeft de inwoners van Westvoorne nauw betrokken bij het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan.

Westvoorne - De gemeenteraad van Westvoorne heeft woensdagavond unaniem het Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2019-2022 aangenomen. Het Veiligheidsplan is de basis van het nieuwe lokale veiligheidsbeleid. Vijf onderwerpen krijgen prioriteit de komende jaren: High Impact Crimes, ondermijnende criminaliteit, het versterken van de sociale cohesie, een veilige leefomgeving en de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Inwoners

De gemeente heeft de inwoners van Westvoorne nauw betrokken bij het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan. Via een burgerpanelonderzoek zijn 450 inwoners gevraagd naar wat zij belangrijke veiligheidsonderwerpen vinden en of zij zich veilig voelen in hun buurt. In de zomer organiseerde de gemeente zogenoemde ‘pop up’ momenten in Oostvoorne, Rockanje en Tinte waar burgemeester De Jong, politie en boa’s met inwoners spraken over veiligheid. Een aantal inwoners meldde meteen over onveilige situaties of overtredingen. Deze meldingen zijn inmiddels allemaal opgevolgd.

Prioriteiten

De gemeente besteedt de komende jaren extra aandacht aan vijf veiligheidsonderwerpen. Het onderwerp ‘High Impact Crimes’ staat hoog op de agenda. Hiermee worden criminele activiteiten met grote impact op de samenleving bedoeld, zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven. Andere onderwerpen die prioriteit hebben is het tegengaan van drugsgebruik onder jongeren en extra aandacht voor problematiek rondom personen met verward gedrag. Ondermijnende criminaliteit is ook één van de aandachtspunten in het Integraal Veiligheidsplan. De gemeente Westvoorne wil ondernemers bewust maken van dit groeiende probleem in de samenleving en organiseert daarom samen met de gemeenten Hellevoetsluis en Brielle bijeenkomsten voor ondernemers over ondermijning. Verder heeft een gezonde en veilige leefomgeving de aandacht en wil de gemeente met het plan de verbinding tussen zorg en veiligheid intensiveren.

Deel deze pagina: