Live Live

Nieuw plan voor herinrichting Gooteplein

Gepubliceerd: Vrijdag 24 januari 2020 11:10

Nieuw plan voor herinrichting Gooteplein

Reden voor het maken van een nieuw plan is om de veiligheid en duurzaamheid van het plein te verbeteren.

Brielle - De directeuren van de drie basisscholen, OBS Branding, KBS St. Leonardusschool en CBS Anker, hebben wethouder Robert van der Kooi een plan en nieuwe situatieschets aangeboden voor het verduurzamen en veiliger maken van het Gooteplein. De directeuren geven aan graag te willen meewerken aan de ontwikkelingen, of zoals zij zelf aangeven "Samen op avontuur op het Gooteplein".

"Ik ben blij met het plan. Het geeft duidelijk aan wat de wensen en behoeften zijn van de verschillende partijen voor het plein en de mogelijkheden van de ruimte. De herinrichting van het Gooteplein, de ontvangst en parkeergelegenheid bij de DukdalfBres, de plannen voor de sportzaal de Reede en de verkeerssituatie gaan we in een integraal project aanpakken. Dit plan kan als input hiervoor worden gebruikt. We verwachten komend halfjaar met alle partijen die gebruik maken van de openbare ruimte op deze locaties om tafel te gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn en of we tot een plan kunnen komen voor het hele gebied, waar alle partijen hun plek krijgen. We willen dit graag in samenwerking doen met alle partijen en betrokkenen. Ik ben heel blij met dit initiatief en waardeer het zeer dat deze partijen hier al tijd in hebben geïnvesteerd om over de wensen en behoeften na te denken en actief willen bijdragen aan een inrichting die functioneel en mooi is.", aldus wethouder Robert van der Kooi.

Het plan is in samenwerking met Humankind, DukdalfBRES, Stichting PUSH, de wijkraad Zuurland en de scholen OBS Branding, KBS St. Leonardusschool en CBS Anker gemaakt. 

Deel deze pagina: