Live Live

Nieuwe minicontainers in Westvoorne

Gepubliceerd: Vrijdag 01 februari 2019 19:30

Nieuwe minicontainers in Westvoorne

De vervanging van alle restafvalcontainers is één van de maatregelen om nog meer van ons huishoudelijk afval te scheiden.

Westvoorne - Voor de inwoners die voor de inzameling van hun huishoudelijk afval gebruik maken van een minicontainer verandert binnenkort een aantal zaken. Zo wordt de grijze minicontainer voor restafval vervangen door een kleinere en krijgt men een minicontainer voor de inzameling van oud papier en karton (OPK).

Daarnaast kan men kiezen voor een minicontainer voor het inzamelen van plastic-/metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). De GFT-container kan nog gewoon worden gebruikt.

Vanaf 11 februari ontvangen alle inwoners die dit aangaat een brief. Deze bevat informatie over de wisseling van uw restafvalcontainer, de verstrekking van een papiercontainer en de manier waarop u een PMD-container en/of een extra minicontainer voor restafval kunt aanvragen.

Alle nieuwe minicontainers in Westvoorne worden voorzien van een chip. Primaire doel daarvan is dat de minicontainer, behorend bij uw adres, wordt herkend. Zonder deze chip wordt de minicontainer niet meer geledigd. In het kader van beheer leidt de toepassing van chips daarnaast ook tot een actuele en betrouwbare administratie, noodzakelijk in het kader van de gemeentelijke afvalstoffenheffing.

De vervanging van alle restafvalcontainers is één van de maatregelen waartoe de gemeenteraad heeft besloten om nog meer van ons huishoudelijk afval te scheiden. Het belang van afvalscheiding voor onze samenleving is groot. Momenteel bevat ons restafval nog teveel afvalstoffen die geschikt zijn voor hergebruik en/of recycling. Het beleid van de gemeente is gericht op het meer sturen op het scheiden van afval en het ontmoedigen van het ontstaan van restafval.

Inzameling

Het inzamelschema voor restafval, GFT-afval en PMD wijzigt niet. De inzameling van OPK via de nieuwe minicontainers start vanaf 16 april 2019. OPK wordt éénmaal per vier weken aan huis ingezameld. Dat gebeurt steeds na de inzamelronde voor GFT-afval. De exacte data vindt u (vanaf maart) in de afvalkalender, onderdeel van de AfvalWijzer.

Ondergrondse afvalcollectors

Voor de inwoners die gebruik maken van een ondergrondse afvalcollector verandert er (nog) weinig. Oud papier en karton worden niet langer aan huis ingezameld. Onderzocht wordt op welke locaties ze mogelijk een ondergrondse papiercollector kunnen plaatsten. Blijkt dat mogelijk, dan wordt die in de 2e helft van 2019 geplaatst.

plastic-/metalen verpakkingen en drankenkartons kunt u nog steeds 1x per twee weken aanbieden via de Plastic Heroes-zak. Onderzocht wordt of ook voor deze afvalstroom een ondergrondse collector (eveneens in de 2e helft van 2019) kan worden geplaatst.

Oud papier en karton kan ook worden ingeleverd in de magazijncontainer bij enkele verenigingen of op de milieustraat in Oostvoorne. PMD kunt u alleen inleveren op de milieustraat.

Deel deze pagina: