Live Live

Nissewaard Lokaal: huis-aan-huis verkoop verbieden

Gepubliceerd: Zaterdag 28 september 2019 21:57

Nissewaard Lokaal: huis-aan-huis verkoop verbieden

Nissewaard Lokaal heeft geconstateerd dat er geen regels zijn voor deur-aan-deur verkopen.

Nissewaard - Nissewaard Lokaal wil de verkoop van commerciƫle producten en diensten aan huis aan banden leggen. Aanleiding vormen de vele klachten over colporteurs die met name ouderen en zwakkeren misleiden met verkoopverhalen. Zo werd begin dit jaar bekend dat colporteurs van energiebedrijf Nuon kwetsbare ouderen en zwakkeren een duur energiecontract hadden aangesmeerd.

Recent ging Nuon door het stof voor deze praktijken. Al snel na het nieuws over Nuon werd ook bekend dat andere energieverkopers zich hier aan schuldig maken. Voor Nissewaard Lokaal is dit de spreekwoordelijke druppel. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt maar liefst 96% van de 1276 ondervraagde leden zich te ergeren aan telefonische en huis-aan-huis verkopers. Onaangekondigde colportage wordt door velen ervaren als een inbreuk op hun privacy.

Bescherming consument
In de afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen genomen om de consument te beschermen tegen opdringerige verkoop aan de telefoon, per post en per e-mail (spamverbod). Het recht op verzet tegen ontvangst van commerciƫle uitingen (artikel 41 WBP tot 2017) en het bel-me-niet register beschermt consumenten tegen de verkoop per post en per telefoon. De Autoriteit Consument en Markt waakt over het spamverbod. Misbruik van persoonsgegevens voor ongevraagde reclame en verkoop is strafbaar gemaakt d.m.v. Europese privacywetgeving AVG. Tegelijkertijd moet Nissewaard Lokaal constateren dat er geen regels zijn voor deur-aan-deur verkopen.

Initiatief voorstel
Om die reden bereidt Nissewaard Lokaal momenteel een initiatief voorstel voor, naar een idee van Leefbaar Krimpen. De partij hoopt dit voorstel voor het eind van het jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Deel deze pagina: