Live Live

Nissewaard Lokaal volgt onderzoek wantrouwend

Gepubliceerd: Zondag 24 november 2019 15:23

Nissewaard Lokaal volgt onderzoek wantrouwend

Samen met het Rijk gaat de gemeente verder onderzoek doen naar de bereikbaarheid van Voorne-Putten en er worden maatregelen doorgevoerd.

Nissewaard - Nissewaard Lokaal volgt een nieuw bereikbaarheidsonderzoek met gezond wantrouwen. De partij voelt zich in haar hemd gezet en niet serieus genomen bij het zojuist afgeronde onderzoek. De conclusie van het onderzoek? Nog meer onderzoek doen.

Eerder kondigde de gemeente aan om samen met de Provincie Zuid-Holland, MRDH en het Havenbedrijf onderzoek te doen naar de bereikbaarheid. Het onderzoek bleek een onderdeel van een Rijksonderzoek naar bereikbaarheid. Volgens wethouder Igor Bal (VVD) was dit een doorbraak. Voor het eerst zouden alle relevante partijen samen onderzoek doen. De resultaten zouden hierdoor meer draagvlak, wat de kans om de bereikbaarheid te verbeteren enorm zou vergroten. Een motie van Nissewaard Lokaal om de economische schade als gevolg van de brugstoringen te bepalen, zou worden meegenomen.

Groot was de verbazing toen bij een raadssessie met de onderzoekers meteen duidelijk werd gemaakt, dat de A4-zuid niet onderzocht mocht worden. De weg zou te duur zijn en door het Rijk niet als reĆ«ele optie gezien. Fractievoorzitter Chris Hottentot gaf duidelijk zijn ergernis aan. "Dit is alsof je een open wond moet behandelen en alleen een pak pleisters krijgt om het op te lossen," stelde hij. "Dat gaat niet werken. De enige oplossing, die echt soelaas brengt voor deze regio, is de A4-zuid. Dat moet worden meegenomen in een onderzoek". Daarnaast bleek ook nog eens dat de resultaten van het onderzoek niet eerst voorgelegd zouden worden aan de betrokkenen, maar direct aan het Rijk. "Zonder dat we inhoudelijk konden reageren of tot nu toe zelfs maar weten wat er in staat," licht Hottentot toe.

Samen met Rijk
De gemeente liet deze week weten tevreden te zijn. Samen met het Rijk gaat de gemeente verder onderzoek doen naar de bereikbaarheid van Voorne-Putten en er worden maatregelen doorgevoerd. Deze maatregelen betreffen o.a. betere informatie richting weggebruikers over de te verwachten brugopeningen en meer fietsparkeerplaatsen rondom openbaar vervoer haltes. Ook wordt gekeken naar infrastructurele maatregelen voor het oplossen van knelpunten wanneer het gebruik toeneemt. De maatregelen hebben betrekking op het gebied van ruimtelijke ordening, fiets, openbaar vervoer, mobiliteitsmanagement, aanpassingen aan bestaande infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de verdubbeling van de N57. Naar nieuwe infrastructuur wordt ook gekeken, zoals een extra oeververbinding over het Hartelkanaal.

Geen A4-zuid
"Maar dus geen A4-zuid," stelt Hottentot. Hij vraagt zich ook af: "Wat heb je uiteindelijk aan een extra brug die ook nog eens aansluit op de toch al drukke en ongevalgevoelige A15?" Volgens Hottentot heeft wethouder Bal belangrijke zaken laten liggen. "Dit betekent sowieso weer extra jarenlange vertraging voor de A4-zuid. Nu worden eerst andere alternatieven bezocht voor men tot de conclusie komt dat de A4-zuid de enige oplossing is om de bereikbaarheidsproblematiek van de Rotterdamse Haven en Voorne-Putten op te lossen."

Deel deze pagina: