Live Live

Nissewaard neemt aantal maatregelen

Gepubliceerd: Dinsdag 24 maart 2020 10:46

Nissewaard neemt aantal maatregelen

Wie ondanks de verlengingstermijn niet in staat is facturen van de gemeente te betalen, kan bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen.

Nissewaard - Om de gevolgen van het Coronavirus te verzachten, neemt de gemeente Nissewaard een aantal maatregelen die per direct ingaan. De gemeente komt de verenigingen, stichtingen, ondernemers en de particulieren tegemoet bij het betalen van de facturen (gemeentelijke belastingen, heffingen en huur) die de gemeente Nissewaard stuurt.

De betalingstermijn die op de factuur staat wordt standaard met 60 dagen verlengd. Wie ondanks de verlengingstermijn niet in staat is deze factuur te betalen, kan bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen.

Financiële problemen voorkomen

Ook maakt de gemeente het betalen van de gemeentelijke belastingen gemakkelijker voor ondernemers en zzp’ers, die door de maatregelen tegen het Coronavirus in financiële problemen komen.

Voor wie niet meedoet aan de automatische incasso, verleent de gemeente automatisch uitstel van betaling voor 3 maanden, dus tot 31 juli 2020. Het is ook nog mogelijk een machtiging af te geven voor automatische incasso om de betalingen te spreiden.

Ondernemers of zzp’ers die wel deelnemen aan automatische incasso, kunnen via gemeente@nissewaard.nl uitstel van betaling aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2020. De gemeente verrekent het bedrag voor deze maanden met het bedrag voor de maanden juli tot en met november 2020.

De gemeente zal de aanslagen BIZ-bijdrage leges, precariobelasting voor terrassen, toeristenbelasting en marktgelden pas opleggen na eind augustus 2020.

Wie een aanvraag heeft gedaan voor het organiseren van een evenement dat als gevolg van de maatregelen tegen het Coronavirus niet plaatsvindt, krijgt geen aanslag leges opgelegd voor deze aanvraag.

Steun aan verenigingen

In Nissewaard zijn alle (sport)accommodaties gesloten. Bij incidentele verhuringen worden reserveringen kosteloos geannuleerd. Voor de structurele verhuringen (reserveringen op basis van seizoensplanningen verenigingen) blijven de reserveringen staan, maar de huur wordt, in overleg met de huurder, op basis van werkelijk gebruik over de komende periode verrekend. De betalingstermijn wordt met 60 dagen verlengd. Zo nodig biedt de gemeente een betalingsregeling. Wie op langere termijn liquiditeitsproblemen verwacht en daardoor niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, kan dit melden bij de gemeente. Denk aan het wegvallen van horeca, kantineopbrengsten, inkomsten van georganiseerde activiteiten, beperkte bedrijfsvoering. Wij zoeken samen een passende oplossing.

Ondernemers die acute financiële problemen ervaren door de maatregelen rondom het Coronavirus kunnen mogelijk een beroep doen op de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Het Regionaal Bureau Zelfstandigen heeft een coulante versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud opgesteld, zodat ondernemers snel geholpen kunnen worden. Voor meer informatie: www.rotterdam.nl/rbzcorona.

Deel deze pagina: