Live Live

Nissewaardpenning voor Jan van der Lely

Gepubliceerd: Maandag 08 mei 2023 13:16

Nissewaardpenning voor Jan van der Lely

De heer Van der Lely heeft een groot gevoel van verantwoordelijkheid voor lokale voorzieningen.

Nissewaard - Op zondag 7 mei ontving Jan van der Lely uit handen van wethouder Martijn Hamerslag de Nissewaardpenning. De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke samenkomst met familie, vrienden en kennissen in het Dorpshuis in Abbenbroek.

Stichting Dorpshuis Abbenbroek

De heer Van der Lely is kort voor 2007 de initiatiefnemer geweest, om het Dorpshuis voor Abbenbroek te behouden. Uit kostenoverwegingen dreigde de toenmalige gemeente Bernisse het Dorpshuis af te stoten. Hij zocht medestanders en al snel waren er 60 vrijwilligers gevonden die mee wilde doen met zijn initiatief. De heer Van der Lely richtte de stichting op en werd gesprekspartner voor het gemeentebestuur. Eerst als voorzitter van de stichting, later als bestuurslid. De start was lastig, maar het onderling vertrouwen groeide naarmate de tijd vorderde. Mede door de inzet van de heer Van der Lely is het aantal vrijwilligers de voorbije jaren gestegen. Het resultaat is een bloeiend dorpshuis, waar de dorpsgemeenschap van Abbenbroek trots op is. Vele verenigingen en activiteiten hebben inmiddels onderdak gevonden in het prachtig gerenoveerde gebouw.

Voetbalvereniging Abbenbroek

De heer Van der Lely is al geruime tijd actief voor de voetbalvereniging in Abbenbroek. Tijdens de jeugdbestuursperiode behartigde hij de belangen van de jeugd. Hij was de organisator van toernooien en nevenactiviteiten en was hij langdurig leider van de jeugdelftallen. Naast zijn rol als hoofdbestuurslid hield hij zich ook bezig met het onderhoud van de velden, zoals maaien, beluchten, bemesten en renovatieonderhoud tijdens de zomerstop. Gedurende vele jaren is hij consul geweest voor het keuren van de velden.

Politieke activiteiten

Zoals hij beloofd had, nam de heer Van der Lely in het najaar van 2010 de plaats in van de overleden Ale Buruma in de LOB-fractie in de gemeenteraad van Bernisse. ln de jaren daarna ging het in Bernisse vooral over de voorgenomen fusie met Spijkenisse. Hij was daar geen voorstander van en sprak dat ook in raadsbijeenkomsten uit. De heer Van der Lely heeft een groot gevoel van verantwoordelijkheid voor lokale voorzieningen. En daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van voorzieningen in de voormalige kernen van Bernisse.

Deel deze pagina: