Live Live

Onderzoeksfaciliteit Oostvoornse meer van start

Gepubliceerd: Vrijdag 20 september 2019 13:10

Onderzoeksfaciliteit Oostvoornse meer van start

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een onderzoekplek voor duurzame initiatieven. 

Oostvoorne - Maandag 16 september is de inrichting van de onderzoeksfaciliteit Zon op Water bij het Fieldlab aan het Oostvoornse meer officieel van start gegaan. Programmamanager Wiep Folkerts van TNO en Lies van der Pol, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Westvoorne, ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. Het onderzoek Zon op Water richt zich op geavanceerde drijvende zonne-energiesystemen.

Bij het Fieldlab aan het Oostvoornse meer is ruimte voor meerdere onderzoeksprojecten die zich richten op het opwekken van zonne-energie op water. Hiervoor wordt de komende maanden een onderzoekscabine met meetsystemen en een referentieveld geplaatst. Iets uit de oever komt een drijvende steiger met kleine testvelden met zonnepanelen te liggen.

Energietransitie en innovaties

Zonne-energie opwekken via drijvende installaties wordt steeds belangrijker. Het kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot zon op zee. Om dit te kunnen doen, is onderzoek nodig naar diverse vraagstukken. Het gaat daarbij om robuustheid bij golfslag en harde wind, om ecologische effecten en over innovaties op het gebied van kosten en opbrengsten. De coördinatie van de onderzoeken is in handen van TNO.

Betrokkenen

Er zijn verschillende partijen betrokken bij het onderzoek vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheden. Met de kennis kunnen bijvoorbeeld MKB bedrijven hun producten verbeteren en verduurzamen. Deze innovatieve producten zijn belangrijk in de huidige ontwikkeling naar het gebruik van duurzame energie. Ook het waterschap, de gemeenten, kennisinstellingen en natuurorganisaties zijn geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten. Deze resultaten helpen hen in de visievorming op toekomstige toepassingen van drijvende zonne –energie systemen.

Zon op Water

Deze onderzoeksfaciliteit vormt een belangrijke stap in de roadmap die is opgesteld door het Nationaal Consortium Zon op Water (www.zonopwater.nl). Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Innovatieprogramma Energie & Klimaat, een initiatief van MRDH, InnovationQuarter, TNO en de Provincie Zuid-Holland.

Over het Fieldlab en TNO

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is een onderzoekplek voor duurzame initiatieven op het snijvlak van economie, wetenschap, natuur en recreatie. Focusthema's zijn Energie & Water en Circulaire Processen.

TNO verricht onafhankelijk en internationaal toonaangevend onderzoek en staat voor een agenderende, initiërende en ondersteunende rol voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De innovatieprogramma's van TNO sluiten aan bij de energieagenda en het Regeerakkoord met als doel de energietransitie te versnellen én de concurrentiepositie van Nederland versterken.

Deel deze pagina: