Live Live

Online taalcafé

Gepubliceerd: Vrijdag 12 februari 2021 08:54

Online taalcafé

In het online taalcafé worden alledaagse gesprekken gevoerd over werk, boodschappen doen, hobby’s en gezondheid.

Contact met een taalvrijwilliger is leuk, handig én goed voor je Nederlands. Maar het is momenteel moeilijk om elkaar te ontmoeten. Daarom starten Bibliotheek de Boekenberg en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta op maandag 22 februari met een online taalcafé voor de inwoners van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Door middel van videobellen worden kleine groepen anderstaligen begeleid door een taalvrijwilliger. Zo kunnen zij de Nederlandse taal beter leren spreken en luisteren.

In het online taalcafé worden alledaagse gesprekken gevoerd over werk, boodschappen doen, hobby’s en gezondheid. Soms wordt er gewerkt in spelvorm. Deelnemers breiden zo hun woordenschat uit en leren meer over zinsopbouw. Het is daarnaast een belangrijke ontmoetingsplek waar deelnemers nieuwe sociale contacten opdoen. Voor taalvrijwilligers levert het ook veel op. Zij vergroten hun wereld doordat ze andere culturen en mensen leren kennen.

“Het fysieke taalcafé werd de afgelopen jaren goed bezocht en is een waardevolle ontmoetingsplek gebleken. We willen er ook in deze gekke tijd voor deze groep zijn. Afgesloten van hun eigen netwerk, scholen, taalcursussen en buurthuizen ervaren zij nu meer dan ooit de noodzaak om hun basisvaardigheden te verbeteren. Belangrijke informatie over bijvoorbeeld de coronamaatregelen is moeilijk om te lezen, laat staan begrijpen. Een online taalcafé kan nu en in de toekomst bijdragen aan de zelfredzaamheid” zo zegt Paula Sangers van het DigiTaalhuis binnen de bibliotheek.

Het online taalcafé wordt georganiseerd vanuit het DigiTaalhuis binnen beide bibliotheken. Het DigiTaalhuis is een centrale plek voor inwoners die beter Nederlands willen leren lezen, schrijven en/of spreken. Ook voor het verbeteren van digitale vaardigheden kunnen zij er terecht.

Het online taalcafé vindt wekelijks plaats op maandag van 19.00 tot 19.45 uur, dinsdag van 9.30 tot 10.15 uur en woensdag van 13.30 tot 14.15 uur. Iedereen vanaf niveau A2 kan meedoen. Het videobellen verloopt via Whereby. Dit is gratis en deelnemers hoeven hiervoor geen account aan te maken. Op www.bibliotheekdeboekenberg.nl/leren/online-taalcafe kun je zelf een taalvrijwilliger uitkiezen waarmee je graag een gesprek aangaat.

Deel deze pagina: