Live Live

Ook in Nissewaard leven inwoners in armoede

Gepubliceerd: Woensdag 06 oktober 2021 13:58

Ook in Nissewaard leven inwoners in armoede

Een gift van een noodhulpbureau kan op zo’n moment uitkomst bieden. 

Nissewaard - Ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, hebben sommige mensen toch urgente financiële problemen. Deze kunnen op verschillende manieren tot stand komen o.a. door een scheiding, verlies van werk, ziekte of dreigende schulden.

Omdat er steeds minder of niet direct bereikbare voorzieningen zijn bij de overheid, dreigen deze mensen tussen wal en schip terecht te komen als er geen snelle financiële ondersteuning wordt georganiseerd. Een gift van een noodhulpbureau kan op zo’n moment uitkomst bieden, als het urgent is zelfs binnen 24 uur.

Ondersteuning vanuit een noodhulpbureau kan verder afglijden voorkomen, maakt doorbraken mogelijk of kan zorgen voor herstel van balans en een menswaardig bestaan. SUN Nissewaard kan directe financiële steun bieden, daar waar geen andere (tijdige) voorzieningen mogelijk zijn.

Een gift van een noodhulpbureau is er voor jong en oud, voor kleine of wat grotere bedragen en voor hele uiteenlopende aanvragen: per urgente situatie wordt gekeken wat er nodig is om tot een oplossing te komen. Een spelregel is wel: de gift is eenmalig of voor een afgebakende periode en kan alleen via dienst- en hulpverleners worden aangevraagd. Noodhulpbureaus werken op deze manier omdat wij willen dat naast financiële noodhulpvraag ook andere problemen van mensen met urgente noden opgelost worden.

Heeft u een urgente financiële nood? Neem dan vooral contact op met uw hulp- of dienstverlener in de gemeente of kijk op de website www.Sunnissewaard.nl wat SUN Nissewaard voor u kan betekenen.

Het giftenbudget wordt bij elkaar gebracht door donateurs: fondsen, kerken, bedrijfsleven en particulieren. Wilt u mogelijk naar aanleiding van dit artikel een (financiële) bijdrage leveren aan ons werk? Neem dan contact op via onze website: www.Sunnissewaard.nl

Deel deze pagina: