Live Live

Organisaties en verenigingen langer steunen

Gepubliceerd: Donderdag 11 februari 2021 13:40

Organisaties en verenigingen langer steunen

Maatschappelijke organisaties in Nissewaard kunnen sinds vorig jaar een beroep doen op een subsidie van de gemeente.

Nissewaard - De subsidieregeling voor organisaties die nog geen, of onvoldoende steun hebben ontvangen vanuit de gemeente Nissewaard of het Rijk, is onlangs verlengd tot 1 juli 2021. Maatschappelijke organisaties in Nissewaard kunnen sinds vorig jaar een beroep doen op een subsidie van de gemeente om hun belangrijke rol in en voor de samenleving te kunnen blijven spelen.

Er hebben inmiddels negen verenigingen en maatschappelijke organisaties gebruik gemaakt van deze subsidie. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor € 200.000 beschikbaar gesteld.

Belangrijke rol

De economische en maatschappelijke gevolgen van de huidige coronacrisis zijn voor iedereen voelbaar. Aanvullend op landelijke ondersteuningsmaatregelen ondersteunt ook de gemeente Nissewaard ondernemers en verenigingen. Wethouder Martijn Hamerslag: “De gemeenteraad heeft € 3 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van corona op te vangen. Daarvan is € 200.000 gereserveerd voor compensatie van maatschappelijke organisaties en verenigingen. Met deze subsidieregeling willen we maatschappelijke organisaties verder ondersteunen, zodat zij op het gebied van sport, welzijn, cultuur en leefbaarheid in de wijken en de kernen hun rol kunnen blijven spelen in het maatschappelijk veld van Nissewaard. Ik vraag de verenigingen en organisaties dan ook contact met de gemeente op te nemen, als zij denken voor de regeling in aanmerkingen te komen.”

Sociaal gebied

Doel van de gemeentelijke noodsteun is om het activiteitenaanbod op de genoemde terreinen zoveel mogelijk te behouden. Voor de inwoners in de wijken en de kernen is het belangrijk dat de organisaties hun bijdrage leveren aan onze doelstelling op sociaal gebied, zoals het tegengaan en verminderen van eenzaamheid. Met deze extra steun wil het college voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat bij het lokale verenigingsleven.

Maatschappelijk belang

De coronacrisis en de maatregelen die verspreiding van het virus moeten terugdringen, raken de hele samenleving, ook die van Nissewaard. Steunregelingen die de economische en sociale gevolgen van de crisis dempen of wegnemen zijn voor maatschappelijke organisaties, maar ook voor andere instellingen en ondernemers en daarmee voor alle inwoners van groot belang. Maatschappelijke organisaties en verengingen kunnen via de website www.nissewaard.nl onder het kopje Subsidies en vergoedingen hun subsidieaanvraag tot uiterlijk 1 juli 2021 indienen.

Deel deze pagina: