Live Live

Overlast waterplanten in het Brielse Meer

Gepubliceerd: Vrijdag 11 augustus 2017 14:28

Overlast waterplanten in het Brielse Meer

Er komen momenteel veel klachten binnen over grote hoeveelheden waterplanten in de Brielse Maas. 

Regio - Waterplanten in het Brielse Meer zorgen inmiddels voor veel overlast bij watersporters. Jachthavens maken zich grote zorgen. HISWA Vereniging heeft het waterschap Hollandse Delta aangeschreven met het verzoek om voldoende en tijdig te maaien.

Zowel in de jachthavens als op de openbare vaarwater groeien veel waterplanten. Deze planten worden losgeslagen, waardoor ze zich drijvend verspreiden. Klachten van watersporters - zoals hierboven beschreven- doen zich geregeld voor.

De waterrecreatiesector is van mening dat het maaien van waterplanten in openbaar gebied een overheidstaak is. Dit werd tot ongeveer vijf jaar geleden ook gedaan door het voormalige recreatieschap. Naast maaien is het belangrijk om te kijken hoe de groei van waterplanten beperkt blijft.

De (overmatige) waterplantengroei is het gevolg van door waterbeheerders in de afgelopen jaren genomen (Kaderrichtlijn Water) maatregelen, ter verbetering van de waterkwaliteit. Hierdoor is het doorzicht van het water sterk toegenomen, hetgeen overigens zeer positief is voor de recreatiesector. Echter, het heldere water geeft de waterplantengroei alle ruimte. De waterrecreatiesector vreest dat bij niet-ingrijpen de plantengroei nog verder toeneemt. De totale bevaarbaarheid van veel Nederlandse wateren zal dan ernstig in gevaar komen of zelfs onmogelijk worden.

Deel deze pagina: