Live Live

Overstap naar voortgezet onderwijs verbeteren

Gepubliceerd: Woensdag 17 juli 2019 17:35

Overstap naar voortgezet onderwijs verbeteren

Om dit programma te laten slagen, is het noodzakelijk dat ouders/verzorgers weten wat er op de scholen gebeurt. 

Brielle/Oostvoorne - De werkgroep 'Leer- en leessterk PVO' zet zich in voor het vergroten van de slagingskans van kinderen binnen het basis-, voortgezet en vervolg onderwijs. In de werkgroep werken leerkrachten van de basisscholen CBS Het Anker, CBS Geuzenschip, RKBS Sint Leonardus uit Brielle en CNS De Nieuwe Weg uit Oostvoorne samen met docenten vanuit PENTA college CSG Bahûrim uit Brielle, een school voor voorgezet onderwijs.

Samen werken zij aan een doorstroomprogramma, met als doel een deel van de doorgaande leerlijn van PO naar VO te ontwikkelen. Dit betekent dat er hard gewerkt wordt de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs te verbeteren, zodat kinderen met plezier het onderwijs kunnen vervolgen en op hun eigen niveau goede resultaten behalen.

Hierbij vormen het optimaliseren en versterken van de (begrijpend) leesvaardigheden en het ontwikkelen van de executieve vaardigheden (hierbij moet gedacht worden aan o.a. planning en organisatie van het werk) de speerpunten binnen het doorstroomprogramma.

Deel deze pagina: