Live Live

Plannen voor 2020 voorgelegd aan raad

Gepubliceerd: Woensdag 29 mei 2019 16:59

Plannen voor 2020 voorgelegd aan raad

Een uitgebreide beschrijving van alle plannen en bijbehorende kosten staan in de Zomernota 2019 van het college. 

Hellevoetsluis - Het college van B&W wil in 2020 investeren in een aantal belangrijke projecten voor Hellevoetsluis. Op 10 juli bespreekt de gemeenteraad de plannen, die zijn beschreven in de Zomernota van het college. Het college maakt echter een voorbehoud; de financiële situatie is nog onzeker.

Wethouder den Brok (financiën): “De Zomernota bevat een aantal mooie plannen voor 2020. Maar pas als de meicirculaire binnen is, weten we hoe we ervoor staan. We verwachten dat de meicirculaire een korting op onze uitkering uit het gemeentefonds bevat en moeten eerst weten wat dat precies inhoudt.”

De meicirculaire informeert gemeenten over de verdeling van verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2019 en verder en is daarmee een belangrijk onderdeel van de Zomernota.

In de Zomernota staan verschillende investeringen opgenomen op allerlei terreinen, bijvoorbeeld voor de wijk- en buurtaanpak, gezondheid, jeugd en verkeer. Zo stelt het college de raad voor om jaarlijks 240.00 euro beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van wijkgericht werken en de buurtaanpak. En om jaarlijks 64.000 euro vrij te maken voor nieuw gezondheidsbeleid met thema’s als eenzaamheid- en depressiepreventie en verslavingspreventie. Voor het project ‘Muziek met klasse(n)’ wil het college 2 x 8.500 euro beschikbaar stellen om basisschoolkinderen in Hellevoetsluis in aanraking te brengen met muziekeducatie.

Ook bevat de Zomernota investeringen voor het vieren van 75 jaar vrijheid in 2020 (20.000 euro) . En voor het beter verlichten van fietspaden (40.000 euro) en het moderniseren van de verkeersregelinstallaties (160.000 euro).

Voorbereiding begroting 2020
Er zijn nog veel andere projecten die volgend jaar vragen om aandacht en geld. Een uitgebreide beschrijving van alle plannen en bijbehorende kosten staan in de Zomernota 2019, te vinden op www.hellevoetsluis.nl. Op 10 juli spreekt de gemeenteraad hierover. Een definitief besluit over de plannen wordt nog niet genomen. Het college van B&W bereidt eerst op basis van de mening van de gemeenteraad de begroting van volgend jaar voor. Daarover neemt de gemeenteraad in november een besluit.

Deel deze pagina: