Live Live

Planvorming duurzame opwekking elektriciteit

Gepubliceerd: Donderdag 21 mei 2020 09:15

Planvorming duurzame opwekking elektriciteit

De gemeenten Nissewaard, Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis hopen dat veel inwoners willen meedenken en -praten!

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne starten op woensdag 20 mei gezamenlijk een participatietraject over de duurzame opwekking van elektriciteit op Voorne-Putten. De vier gemeenten willen van o.a. inwoners op het eiland weten waar zij vinden dat elektriciteit duurzaam opgewekt kan worden met behulp van zon en wind.

De informatie die de gemeenten ophalen, wordt meegenomen in het plan dat de regio Rotterdam-Den Haag op dit moment aan het maken is voor de energietransitie, de Regionale Energiestrategie (RES).

In de RES staan de praktische stappen die de regio wil zetten om te komen tot een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor de inwoners van de regio Rotterdam-Den Haag en dus ook Voorne-Putten. Vanwege de coronamaatregelen voeren de gemeenten de gesprekken met inwoners grotendeels online. Inwoners kunnen hun mening geven via een peiling, die zowel digitaal als op papier kan worden ingevuld, twee digitale inwonersavonden en een werksessie voor ondernemers en andere organisaties, zoals natuurorganisaties, belangenorganisaties enz. Ook worden circa 20 inwoners van Voorne-Putten telefonisch geïnterviewd.

De gemeenten hopen dat veel inwoners willen meedenken en -praten! Bijvoorbeeld over hoe belangrijk zij het duurzaam opwekken van elektriciteit vinden. En hoe zij elektriciteit duurzaam zouden opwekken, welke keuzes zij zouden maken en hoe inwoners willen meeprofiteren van de opbrengsten van zonne- en windenergie.

De ontwikkeling van de RES bevindt zich in de conceptfase en geeft een tussenstand van waar we op dit moment staan met de ontwikkeling van de RES. De concept-RES wordt de komende tijd besproken door de gemeenteraden van de vier gemeenten. De raden gebruiken de wensen, ideeën en voorkeuren van inwoners én de eerder opgestelde Energieverkenning Voorne-Putten bij het opstellen van hun wensen en bedenkingen op de concept-RES. Zo worden de perspectieven vanuit de inwoners en het landschap meegenomen in de ontwikkeling van de definitieve RES. De definitieve RES moet op 1 juli 2021 worden ingediend bij de rijksoverheid.

Inwoners kunnen meedoen met de peiling via https://voorne-putten.swipocratie.nl of een papieren versie opvragen bij hun gemeente via 14 0181. Aanmelden voor de digitale inwonersavonden op 28 mei en 4 juni kan via: https://bit.ly/voorneputten.

Deel deze pagina: