Live Live

Positieve resultaten cliëntervaringsonderzoek

Gepubliceerd: Dinsdag 29 oktober 2019 17:52

Positieve resultaten cliëntervaringsonderzoek

Alle resultaten uit de onderzoeksrapporten van Wmo en Jeugd 2018 zijn te vinden op www.gemeentebrielle.nl

Brielle - Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek voor Wmo en Jeugd af te nemen. Het onderzoek over 2018 is onlangs afgerond. Gedurende het jaar 2018 zijn enquêtes verzonden, door een extern onafhankelijk bureau, naar klanten die bij de afdeling voorzieningen een aanvraag voor Wmo of Jeugd hebben gedaan.

Onderzoek Wmo

Geconcludeerd kan worden dat de dienstverlening Wmo door de inwoners van Brielle, positief wordt gewaardeerd met een rapportcijfer van 8,4. Het merendeel van alle vragen wordt beter beoordeeld ten opzichte van 2017 en vergelijkbare gemeenten qua omvang. Opvallend is dat het aantal mensen dat zegt een mantelzorger te hebben, gedaald is met 17%. Dit cijfer kan de gemeente niet verklaren. Naar aanleiding van dit signaal zal de gemeente bekijken of er een probleem is en hoe en of hierop moet worden gehandeld.
Onderzoek Jeugd

Ook de jeugdhulp wordt in Brielle positief gewaardeerd, de toegang wordt met een 8,1 beoordeeld. In vergelijking met het Wmo onderzoek wordt de snelheid bij jeugdhulp minder goed beoordeeld. Dit komt vermoedelijk door een gebrek aan capaciteit op jeugdhulp. De verwachting is dat op dit punt in 2019, door de uitbreiding van consulenten, een verbetering komt.

Alle resultaten uit de onderzoeksrapporten van Wmo en Jeugd 2018, kunt u vinden op www.gemeentebrielle.nl

Deel deze pagina: