Live Live

Prestatieafspraken voor 2019 ondertekend

Gepubliceerd: Donderdag 06 december 2018 14:17

Prestatieafspraken voor 2019 ondertekend

Er is overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van huurwoningen.

Nissewaard - Huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente hebben woensdag 5 december de prestatieafspraken tussen deze partijen voor 2019 en verder ondertekend. Deze prestatieafspraken geven aan welke bijdrage de verschillende partijen het komende jaar leveren aan het woonbeleid van de gemeente, dat is vastgelegd in de woonvisie Nissewaard Woont. Het betreft een actualisering van de afspraken, die vorig jaar gemaakt zijn.

Maar liefst tien partijen – woningcorporaties De Leeuw van Putten, De Zes Kernen, Maasdelta en Woonbron, huurdersorganisaties LvP, Bernisse, SHS, CPRW en De Samenwerking, en de Gemeente Nissewaard – hebben opnieuw overeenstemming bereikt over de beschikbaarheid, de kwaliteit (onderhoud en duurzaamheid) en de betaalbaarheid van huurwoningen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over wonen met zorg en over leefbaarheid en veiligheid.

Wethouder Jan Willem Mijnans: ‘Door de goede basis die er lag in de vorm van de afspraken van vorig jaar hoefden we de afspraken nu alleen te actualiseren. Onze gedeelde visie op de verschillende thema’s is namelijk niet gewijzigd. Toch is er weer een hoop werk verzet om tot goede afspraken te komen. Mijn complimenten daarvoor aan alle betrokkenen, maar met name aan de bestuursleden van de huurdersverenigingen, die dit op vrijwillige basis doen.’

Duurzaamheid blijft één van de speerpunten in de onderlinge afspraken. De maatregelen die in dit kader genomen worden verbeteren niet alleen de kwaliteit van de woningen, maar leveren ook een besparing voor huurders op, omdat het energieverbruik en daarmee de energierekening daalt. Daarmee dragen ze ook bij aan het speerpunt betaalbaarheid.

Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is afgesproken dat de huidige aanpak de komende jaren wordt voortgezet. Dit betekent onder andere dat de partijen onverminderd blijven samenwerken om woonoverlast tegen te gaan. Daarnaast wordt er actief ingezet op inbraakpreventie.

Op dit moment is er veel vraag naar sociale huurwoningen. Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt om te bewaken dat er voldoende sociale woningen zijn in 2030. Daarnaast wordt getracht om de sociale woningvoorraad evenwichtiger over de regio Rotterdam te verspreiden. De gemeente en de corporaties leveren een productieve bijdrage aan dit regionale traject.

Deel deze pagina: