Live Live

PvdA vraagt aandacht voor aanrijtijden

Gepubliceerd: Zaterdag 31 augustus 2019 14:37

PvdA vraagt aandacht voor aanrijtijden

De PvdA Nissewaard zal de komende periode verder in gesprek gaan over dit onderwerp met de gemeenteraad.

Spijkenisse - De PvdA wil continue aandacht voor de aanrijtijden van ambulances in Nissewaard. De afgelopen 2 maanden zijn de aanrijtijden voor de acute ritten (zogenaamde A1 ritten) verder verslechterd en onder de 80% gekomen. Dit terwijl de norm 95% is wat betreft het binnen 15 minuten aanwezig zijn bij een acute melding.

De PvdA Nissewaard vindt dit zorgelijk en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Bij monde van raadslid Willem Heijdacker laat de partij weten structureel aandacht te willen hebben voor de ontwikkeling van de aanrijtijden. Mede in relatie tot de kwetsbare bereikbaarheid van de regio. Heijdacker roept op om alle partijen in de acute zorgketen de handen in elkaar te laten slaan om dit gezamenlijk op te pakken.

De positieve ontwikkelingen die plaatsvinden bij het Spijkenisse Medisch Centrum zijn de PvdA Nissewaard ook niet onopgemerkt gebleven. De partij vraagt aan de gemeente in hoeverre zij de verdere op- en uitbouw kunnen faciliteren. “Het SMC is een belangrijke zorgvoorziening in onze gemeente met een groeiend aantal werknemers. Daarmee is het SMC belangrijk voor onze inwoners”, aldus Heijdacker.

Ook PvdA-fractievoorzitter Dorothé Kieboom vindt de verdere ontwikkeling van het zorgaanbod, zoals een zorgpensioen en 1 integrale spoedpoli in Nissewaard van groot belang. Waar dat kan moet de gemeente hierin een bijdrage leveren. “Zeker in relatie tot de ontwikkeling van de aanrijtijden is ons zorgaanbod een topprioriteit. Dit moet beter”, aldus Kieboom.

De PvdA Nissewaard zal de komende periode verder in gesprek gaan over dit onderwerp met de gemeenteraad om dit in gezamenlijkheid op te pakken. Ook met de externe partijen die hiervoor verantwoordelijkheid dragen, want iedereen wil dat dit verbetert.

Deel deze pagina: