Live Live

Reactie gemeente op petitie woningen

Gepubliceerd: Maandag 09 september 2019 19:54

Reactie gemeente op petitie woningen

De petitie betreft het beschikbaar stellen van gemeenschapsgeld voor de afbouw van de woningen aan de Burgemeester van Sleenstraat in Brielle.

Brielle - Op 28 mei 2019 tijdens de raadsvergadering van Brielle hebben drie kopers uit naam van alle bewoners een petitie overhandigd aan burgemeester Gregor Rensen van Brielle. De petitie, ondertekend door 2355 personen met als doel: Beschikbaar stellen van gemeenschapsgeld voor de afbouw van de woningen aan de Burgemeester van Sleenstraat in Brielle.

Sinds de overhandiging van de petitie op 28 mei heeft de gemeente samen met de kopers een afspraak gemaakt om elkaar wekelijks op de hoogte te houden van de veranderingen omtrent deze nijpende situatie en komen dan ook met enige regelmaat bij elkaar. In deze tussentijd hebben de kopers en de gemeente diverse oplossingsscenario's besproken en uitgezocht. Hierdoor zijn er echter nog geen concrete oplossingen ontstaan voor de kopers. De gesprekken tussen kopers en gemeente worden voortgezet.

De gemeente heeft een handhavende en toezichthoudende rol, maar is zich zeker bewust van de grote maatschappelijke problemen voor de kopers die door deze uitzonderlijke situatie zijn ontstaan. Het streven van de gemeente, is evenals de kopers, gericht op het realiseren van veilige en bewoonbare woningen. De gemeente ondersteunt de getroffen kopers door hen te informeren en te adviseren en – waar nodig - te helpen met het overbruggen van de tijdelijke extra woonlasten. De gemeente kan echter niet de verantwoordelijkheid van de kopers voor de afbouw van de woningen overnemen. Het gaat hier niet alleen om een financiële kwestie, maar er zijn ook complexe juridische problemen mee gemoeid. Het is belangrijk om als gemeente juridisch zorgvuldig en binnen de wettelijke kaders te blijven handelen.

Deel deze pagina: