Live Live

Regionaal overleg provinciale regietafel vluchtelingen (PRT)

Gepubliceerd: Woensdag 24 maart 2021 11:44

Regionaal overleg provinciale regietafel vluchtelingen (PRT)

De Volkspartij raadt burgemeester Foort van Oosten aan om geen strobreed toe te geven aan de nukken van het COA.

Nissewaard - De Volkspartij maakt zich ernstige zorgen omtrent de bekendmaking van het regionaal overleg provinciale regietafel vluchtelingen het PRT, waarin zij de colleges uitnodigen van Rotterdam-Rijnmond (de Rijnmondgemeenten) inclusief Goeree-Overflakkee) en waar besproken zal worden het gesignaleerde tekort aan opvangplekken in de AZC ’s (asielzoekerscentra ’s) en het plaatsen van statushouders in huurwoningen in onze provincie.

Dit overleg zal medio april plaats vinden. In de commissievergadering bestuur van 16 maart jl. werd aangekondigd dat burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard hierbij aanwezig zal zijn om te praten over het huisvesten van statushouders en de urgentie hiervan.

De gemeente Nissewaard had hier in 2020 ook al de grootste taakstelling, daar onze gemeente de meeste huurwoningen heeft. Maar ook toen bleek dat onze gemeente niet kon voldoen aan de gestelde eis om 50 statushouders te huisvesten en kregen 43 statushouders een huurwoning toegewezen. De Volkspartij vindt ook dit getal te hoog, zij willen dit reduceren naar nul. Onze gemeente kampt met vele woningzoekenden van jong tot oud, met name de jongere generatie die een toekomst willen opbouwen en een gezin willen stichten; zij zien geen kans om hun ouderlijke woning te verlaten.

Voor de meeste woningzoekenden geldt een inschrijftermijn tussen 8 en 10 jaar! Het huidige college schijnt het doodnormaal te vinden dat de jongeren van nu thuis blijven wonen tot ver in hun volwassen leeftijd of dat zij besluiten naar elders te verhuizen buiten de gemeente Nissewaard. Een gedwongen keuze voor velen, dankzij het falend beleid van burgemeester en wethouders en de coalitie partijen.

Het plaatsen van statushouders in huurwoningen is niet de enige zorg, daar er ook wordt gewaarschuwd door het COA (centraal opvang asielzoekers) dat er momenteel wederom te weinig opvang is. Zij verwachten dan ook dat het COA ook hiervoor een beroep zal doen op de gemeente Nissewaard om te bekijken of er mogelijkheden zijn voor opvang van asielzoekers. In 2016 was hier bijna sprake van in een bedrijfspand aan de Boyleweg .Ook vorig jaar kwam het COA wederom opvang tekort. Hierop stelde de fractievoorzitter Peter van der Velden of er nog naar andere plekken gekeken zal worden binnen de gemeente. Hierover zei de burgemeester: ‘ dat dit niet het geval is, die vraag doet zich niet voor’. Echter sluiten zij van de Volkspartij ook nu niets uit en zullen zij alert blijven op elk geluid afkomstig vanuit het COA en zich met hand en tand blijven verzetten tegen opvang van asielzoekers.

Zij raden de burgemeester dan ook aan om geen strobreed toe te geven aan de nukken van het COA, maar eerder zorg te dragen dat de wachttijden voor huurwoningen drastisch verlaagd worden voor de woningzoekenden. Tevens geen opvang asielzoekers in onze gemeente; de cijfers leren ons dat hier alleen maar ellende van komt, waardoor er extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen om de verhoogde criminaliteit die dan zal ontstaan, trachten te voorkomen. In dit geval beter voorkomen dan genezen door geen enkele asielzoeker en statushouder toe te laten in onze mooie gemeente.

De Volkspartij wenst de burgemeester veel wijsheid toe tijdens deze vergadering!

Deel deze pagina: