Live Live

Regionale Adviesraad heeft een eigen website

Gepubliceerd: Woensdag 22 maart 2023 14:21

Regionale Adviesraad heeft een eigen website

De RABWO-website geeft informatie over maatschappelijke opvang voor daklozen en vrouwenopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. 

Nissewaard - De Regionale Adviesraad Beschermd Wonen en maatschappelijke Opvang (afgekort tot RABWO) heeft haar eigen website.

Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen aan B&W van de centrumgemeente Nissewaard. Zij behartigt daarbij de belangen van mensen, die noodgedwongen gebruik moeten maken van opvang en beschermd wonen.

Na de fusie tot de gemeente Voorne aan Zee is de samenstelling van de raad gewijzigd. De Adviesraad bestaat nu uit 9 personen en heeft van elke gemeente in de regio twee leden en een onafhankelijk voorzitter. Die leden maken zelf deel uit van de lokale adviesraden van Nissewaard, Voorne aan Zee, Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee. Zij zijn vrijwilligers met kennis van en dikwijls ook ervaring met het Sociaal Domein.

De RABWO-website geeft heldere informatie over opvang, waaronder maatschappelijke opvang (voor mensen die dakloos zijn) en vrouwenopvang (voor slachtoffers van huiselijk geweld) en beschermd wonen. De ontwikkelingen op dit gebied worden door de raad op de voet gevolgd.

De vergaderingen die in principe in het gemeentehuis van Nissewaard plaatsvinden zijn openbaar. De website is bereikbaar via: www.rabwo.nl. De groepsfoto is afgelopen week gemaakt op de trappen van het gemeentehuis in Nissewaard.

Deel deze pagina: