Live Live

Sanering en oprichten van tuinbouwkassen

Gepubliceerd: Zaterdag 15 juli 2017 11:27

Sanering en oprichten van tuinbouwkassen

Met de ondertekening van een overeenkomst is de weg vrij om een nieuwe tuinbouwkas aan de Ruigendijk in Tinte op te richten.

Rockanje - De heer Vrij en mevrouw Jongen van Voorne's Plantenkwekerij B.V. en wethouder Van der Meij van gemeente Westvoorne hebben een aanvulling getekend op een eerder ondertekende exploitatieovereenkomst. Hiermee is de weg nu vrij om een nieuwe tuinbouwkas aan de Ruigendijk in Tinte op te richten.

De exploitatieovereenkomst heeft betrekking op het saneren van tuinbouwkassen, containervelden en andere agrarische bedrijfsbebouwing op de Middelweg en de Torenweg in Rockanje. Daarnaast heeft de overeenkomst betrekking op het oprichten van nieuwe tuinbouwkassen met agrarische gebouwen op een perceel aan de Ruigendijk in Tinte.

Door de gemeente en Voorne’s Plantenkwekerij zijn in de aanvulling onderlinge afspraken vastgelegd over termijnverplichtingen en over de mogelijkheid om meer vierkante meters glas op te richten op het perceel aan de Ruigendijk. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van 25.120 m² tuinbouwkas.

Deel deze pagina: