Live Live

SMC gaat niet-spoed zorg geleidelijk hervatten

Gepubliceerd: Zondag 03 mei 2020 09:09

SMC gaat niet-spoed zorg geleidelijk hervatten

Patiënten die de afgelopen weken een afspraak hadden welke geen doorgang kon vinden, kunnen een oproep verwachten.

Spijkenisse - Zoals in alle Nederlandse ziekenhuizen is alle niet spoedzorg op het moment dat de coronacrisis uitbrak, stopgezet. Vanaf maandag 4 mei wordt deze zorg geleidelijk weer opgestart hetgeen in de praktijk betekent dat poliklinieken geleidelijk weer heropend worden en geleidelijk alle operatiekamers weer in gebruik worden genomen.

Spijkenisse MC heeft een groot aantal maatregelen genomen om verspreiding van het virus binnen Spijkenisse MC te voorkomen. Zo wordt met alle bezoekers van Spijkenisse MC direct bij binnenkomst van het gebouw een vragenlijst doorlopen waarbij, indien er sprake blijkt van symptomen van corona, met de hoofdbehandelaar wordt overlegd of de afspraak door kan gaan. Gaat de afspraak op dat moment door, dan krijgt de patiënt een mondkapje en zullen de artsen, afhankelijk van het onderzoek dat de patiënt krijgt, mogelijk aanvullende beschermingsmaatregelen gebruiken, zoals een schort, een spatscherm, een mondkap en handschoenen.

Om ervoor te zorgen, dat voldaan kan worden aan de “1,5 meter norm” zijn een groot aantal maatregelen genomen. Zo worden, waar mogelijk, bezoekconsulten vervangen door telefonisch of beeldbelconsulten. Het ziekenhuis is gestart met gebruik van een speciale app die ook ingezet kan worden voor contact tussen arts en patiënt. Een groot aantal (wacht)ruimtes is opnieuw ingedeeld terwijl wachttijden overal binnen Spijkenisse MC tot een minimum worden beperkt. En per patiënt mag er maximaal één begeleider mee.

De afgelopen periode heeft het ziekenhuis veel personeel en apparatuur ingezet om de IC zorg voor coronapatiënten in het Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te ondersteunen. De raad van bestuur van het ziekenhuis is verheugd dat, nu het aantal patiënten dat op een IC verblijft in verband met corona terugloopt, Spijkenisse MC haar eigenlijke taak weer kan hervatten.

Deel deze pagina: