Live Live

Stijging afvalstoffenheffing voor inwoners beperkt

Gepubliceerd: Donderdag 31 oktober 2019 13:26

Stijging afvalstoffenheffing voor inwoners beperkt

Door extra maatregelen te nemen, kan de stijging van de kosten in Nissewaard beperkt worden. 

Nissewaard - In tegenstelling tot vele andere gemeenten, zowel in de regio als in het land, waar stijgingen tot soms wel € 200 aan de orde zijn, stijgt de afvalstoffenheffing in Nissewaard met maar € 10,- per jaar per huishouden. De landelijke stijging van de verbrandingsbelasting en de verminderde opbrengsten van de grondstoffen zorgen ervoor dat landelijk de heffingen omhoog gaan.

Om deze stijging zoveel mogelijk te beperken hebben de verantwoordelijke wethouders Jan-Willem Mijnans (beheer openbare ruimte) en Martijn Hamerslag (financiën) in samenspraak met Reinis en de gemeenteraad een aantal voorstellen gedaan met daarin aanpassingen van de afvalverwerking op de stadswerf. Door deze maatregelen kan de stijging van de kosten in Nissewaard beperkt worden, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen. Deze voorstellen zijn woensdagavond tijdens de commissie Leefomgeving besproken waarna er een voorkeur is uitgesproken. Deze wijzigingen worden definitief gemaakt in de raadsvergadering van december waar de belasting- en legesverordering wordt vastgesteld.

Als de gemeente op dit moment niets zou doen, zou de afvalstoffenheffing stijgen met € 60,- per jaar, per huishouden. Door de volgende aanpassingen te doen kan de gemeente een reële verhoging van afvalstoffenheffing voorkomen en zal de stijging beperkt blijven tot € 10,- wat neerkomt op het indexatiepercentage.

Om de lastenstijging te voorkomen is gezocht naar maatregelen. Een maatregel is bijvoorbeeld het beperken van het aantal bezoeken aan de stadswerf naar acht per jaar. Op dit moment maakt bijna 90 % van de inwoners al acht keer of minder per jaar gebruik van de stadswerf. Vaker bezoeken blijft mogelijk, maar per extra bezoek zal een bedrag in rekening gebracht worden. Een andere maatregel is dat bouw en sloop afval alleen nog maar gescheiden ingeleverd mag worden. Het niet meer innemen van grond, zoals dat in veel andere gemeenten al gebeurt, is een andere maatregel. Daarnaast wordt ook gekeken of de de openingstijden van de stadswerf aangepast kunnen worden.

Wethouder Martijn Hamerslag: “Wij hebben als college altijd de lasten voor onze inwoners in Nissewaard laag gehouden. Door met name de hogere kosten voor de verwerking en de stijging van de verbrandingsbelasting zijn er maatregelen nodig. Door voor deze maatregelen te kiezen kunnen wij de inwoners nog steeds een hoog serviceniveau leveren dat vergelijkbaar is met andere gemeenten, maar kunnen we de kostenstijging beperken.”

Wethouder Jan-Willem Mijnans: “Door het plaatsen van mobiele milieustations, extra textielcontainers en extra glascontainers kunnen inwoners nu al op veel meer plekken in Nissewaard hun afval kwijt. Het aandeel van het restafval is gedaald, maar hoe beter mensen dat doen, hoe lager de afvalstoffenheffing zal zijn, ondanks de hoge verbrandingsbelasting van de overheid.”

Deel deze pagina: