Live Live

Subsidie voor Stichting Fortresse Holland

Gepubliceerd: Maandag 27 december 2021 13:47

Subsidie voor Stichting Fortresse Holland

De Stichting Fortresse Holland – Beleving Maritiem Erfgoed krijgt subsidie voor de realisatie van een bezoekerscentrum.

Hellevoetsluis - Vanuit de subsidieregeling Toerisme Zuid-Holland worden dit jaar aan 14 toeristische projecten subsidie verleend. Uitgangspunt is dat de projecten toerisme gebruiken om grote provinciale en maatschappelijke opgave bereiken, zoals de energietransitie, het behoud van erfgoed en de vitale landbouw.

Onder de projecten zitten bewustwordingsprogramma’s, verduurzaming van toeristische boten, bezoekerscentra en rustplekken. In totaal wordt €500.000 bijgedragen.

Er zijn dit jaar 44 aanvragen ingediend voor uiteenlopende projecten. De projecten zijn getoetst op bijdragen aan provinciale opgaven en toeristisch oogmerk. Daarnaast is het belangrijk dat de projecten zich richten op de inwoners van Zuid-Holland en jeugdigen tot 25 jaar. Ook werd gelet op de bijdrage aan een schonere leefomgeving, onder andere door bezoekers bewust te maken van de impact die toerisme heeft op haar omgeving. Aan 14 projecten wordt subsidie verleend. Daarmee is het subsidieplafond voor 2021 bereikt.

De Stichting Fortresse Holland – Beleving Maritiem Erfgoed krijgt subsidie voor de realisatie van een bezoekerscentrum met een museale en educatieve functie, gericht op een interactieve beleving van de regionale geschiedenis van Hellevoetsluis.

Deel deze pagina: